image banner
Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Đảng, Đoàn thể đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ thời gian tới
Lượt xem: 402

    Sáng ngày 01/11/2022, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Đảng, Đoàn thể tháng 11 để đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ thời gian tới; đồng chí Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có đ/c Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ huyện. 

anh tin bai

Đ/c Bùi Ngọc Định - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy trình bày báo tại Hội nghị


    Trong tháng 10/2022, các cơ quan khối Đảng - Đoàn thể đã tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình công tác của BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện; các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 huyện về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Tiếp tục kiện toàn các chức danh lãnh đạo diện BTV Huyện ủy quản lý tại các địa phương, cơ quan, đơn vị còn thiếu khuyết; đã điều động, biệt phái, luân chuyển cán bộ huyện xuống đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tại các xã; thực hiện quy trình phân công, giới thiệu cán bộ ứng cử bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tại 5 xã, thị trấn gồm: Xuân Ngọc, Xuân Phương, Xuân Phú, Xuân Phong, Thị trấn... Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT các cấp giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở; bảo đảm đúng quy trình, quy định. Các cơ quan, đơn vị đã tập trung thực hiện tốt Quy chế hoạt động công tác dân vận trong hệ thống chính trị huyện. Tập trung nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sau sắp xếp, sáp nhập xóm (thôn), tổ dân phố; tình hình hoạt động của các tôn giáo... Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn Giám sát của BTV Tỉnh ủy về giám sát đối với BTV Huyện ủy Xuân Trường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 43 ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Duy trì thực hiện nghiêm Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những vấn đề phản ánh, kiến nghị của dân”.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị


    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã thực hiện trong tháng 10/2022. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Ban tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của đảng. Đẩy mạnh thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12, khóa 13 của BCH TW đảng về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức ,phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng kịp thời nắm bắt tình hình định hướng dư luận xã hội, tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 20 của Ban bí thư Trung ương đảng về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu biên soạn tuyên truyền giáo dục Lịch sử Đảng, biên soạn Lịch sử đảng bộ huyện từ giai đoạn 2000 đến năm 2020. Chỉ đạo các địa phương đơn vị xây dựng lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn và các ngành. Ban tổ chức Huyện ủy tiếp tục quy trình kiện toàn chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý còn thiếu khuyết tại các địa phương đơn vị tham mưu Ban thường vụ Huyện uỷ ban hành quy định mới thực hiện Kiểm điểm đánh giá Chất lượng tổ chức cơ sở đảng cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đồng thời ban hành kế hoạch hướng dẫn Kiểm điểm đánh giá xếp loại năm 2022 Đảm bảo toàn diện và thực chất. hướng dẫn hồ sơ kết nạp đảng viên đợt 7/11, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2022. Tập trung hoàn thành công tác kiểm tra giám sát năm 2022 theo kế hoạch. Tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra giám sát 2023 của Ban thường vụ và Ủy ban kiểm tra. Chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban kiểm tra các cấp làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở. Đảm bảo đúng nguyên tắc quy trình và thời gian. Phối hợp với ban tổ chức thực hiện nghiêm túc cuộc cuộc kiểm tra của Ban thường vụ về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ Nhiệm kỳ 2020-2025 đối với xã Xuân Đài, Xuân Kiên, Xuân Hồng và thị trấn Xuân Trường. Ban Dân vận Huyện ủy tập trung nắm tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân nắm tình hình các hoạt động tôn giáo tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội năm 2022. Phối hợp với MTTQ và các cơ quan có liên quan làm tốt việc thăm hỏi các chức sắc, chức việc tôn giáo các cơ sở tôn giáo cán bộ đảng viên và nhân dân nhân lễ Noel 2022. Văn phòng Huyện ủy bám sát chương trình công tác năm 2022 của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ để tham mưu các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện đảm bảo sát thực tế và có tính khả thi cao. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và định hướng của các đoàn Hội cấp trên tuyên truyền giáo dục đoàn viên hội viên và vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao khu dân cư kiểu mẫu, vận động con em thanh niên trong độ tuổi tích cực tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri và kỳ họp cuối năm HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn các địa phương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2022./.

 

Thực hiện: PV Phương Hoa - Trung tâm VH-TT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1961
  • Trong tuần: 25 078
  • Tất cả: 4381906