image banner
UBND huyện Xuân Trường tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023
Lượt xem: 444

         Chiều ngày 19/4/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị có đồng chí Vũ Tuấn Dương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó  chủ tịch Thường trực UBND huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Ủy ban MTTQ, huyện, Văn phòng Huyện ủy, LĐLĐ, Ban QLDA ĐTXD, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm Y tế, Trung tâm VH-TT&TT, Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy, Chi cục Thống kê huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

 

         Trong quý I/2023, UBND huyện đã làm tốt công tác quản lý nhà nước, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, toàn huyện đã đào đắp, nạo vét các kênh và đắp bờ vùng, đường giao thông nội đồng được bờ thửa được 124.828 m3 = 167% kế hoạch; Trong đó, kênh cấp III được 101.208 m3, bờ vùng, bờ thửa, kênh khoảnh được 23.620m3. Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy thực hiện được 38.569m3. Ngoài ra, kiên cố hoá 04 kênh cấp 3 với chiều dài 885m, làm mới, sửa chữa, cải tạo 133 cống cấp 3. Vụ Xuân năm 2023, toàn huyện gieo cấy khoảng 5.371,9 ha, trong đó có 4.637,8 ha gieo sạ = 86% tổng diện tích. Xây dựng được 47 cánh đồng lớn với tổng diện tích 1.893ha; 06 mô hình liên kết sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao với tổng diện tích 128 ha tại 05/20 xã, thị trấn; 02 mô hình xử lý lúa cỏ; 03 mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGap. 15/20 xã, thị trấn triển khai thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP với diện tích trên 110 ha. Trước, trong và sau khi gieo cấy, toàn huyện đã tổ chức diệt chuột tập trung với lượng thuốc 8.415kg bả trộn sẵn và 34kg thuộc hóa học. Tổ chức phát động Tết trồng cây đầu xuân và trồng cây phân tán năm 2023 và đã trồng được 48.550 cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây cải tạo môi trường sinh thái và cải tạo vườn tạp trong các hộ gia đình, trên các tuyến đường, trụ sở, trường học…

         Trong công tác chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản: Đã rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm phục vụ công tác tiêm phòng vụ Xuân năm 2023, thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng, trại chăn nuôi, phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò và tiêm phòng vụ Xuân cho GSGC. Đôn đốc UBND xã Xuân Phú thực hiện Dự án 3 - Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp - mô hình chăn nuôi gà thịt tại xã Xuân Phú năm 2022. Phối hợp với Đoàn thẩm định của tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, thẩm định xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đối với 03 địa phương: Xuân Thượng, Xuân Hòa, Xuân Kiên. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc 05 địa phương: Xuân Thành, Xuân Đài, Xuân Ninh, Xuân Trung, Thị trấn Xuân Trường xây dựng NTM nâng cao hoàn thiện hồ sơ tiêu chí, căn cứ chứng minh thực địa và chuẩn bị các điều kiện đón đoàn thẩm định của tỉnh. Hướng dẫn các địa phương rà soát, lựa chọn các sản phẩm tiềm năng, sẵn có để hoàn thiện sản phẩm, thiết lập hồ sơ chứng minh tham gia chương trình OCOP năm 2023. Tổ chức kiểm tra các công trình đê điều, công trình thủy lợi trước mùa mưa bão; chỉ đạo xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đê điều. Tiếp tục triển khai công tác GPMB thực hiện dự án xây dựng đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, trong đó: Hoàn thiện hồ sơ phương án đợt 1 trình thẩm định, phê duyệt; đôn đốc các địa phương hoàn thiện hồ sơ để xây dựng dự thảo phương án đợt 2 GPMB. Đôn đốc Xuân Hòa, Xuân Kiên gửi danh sách dự kiến thu hồi đất khu dân cư để UBND huyện thông báo thu hồi đất. Triển khai GPMB dự án Trụ sở PCCC tại Xuân Ninh; triển khai GPMB dự án Trường THCS thị trấn Xuân Trường. Đôn đốc các xã lập, trình thẩm định hồ sơ đấu đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Triển khai lấy ý kiến nhân dân Luật Đất đai (sửa đổi). Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định các xã, xóm đăng ký nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2022; tham gia thẩm định tiêu chí Môi trường 3 xã NTM kiểu mẫu. Thẩm định, cấp giấy phép môi trường cho Công ty Hoàng Vinh... 

anh tin bai

Đ/c Vũ Trường Khánh - Trưởng phòng TN&MT huyện trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

         Sản xuất CN-TTCN có tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện 2.910 tỷ đồng; giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 11,2 triệu USD. Đã triển khai dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung các xã Xuân Vinh, Xuân Trung, Xuân Phương, Xuân Hồng; xây dựng khu tái định cư kết hợp khu dân cư các xã Xuân Kiên, Xuân Hòa; cải tạo, nâng cấp tuyến đường Phú - Đài đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến huyện lộ Bắc - Phong - Đài; xử lý cấp bách khắc phục sự cố sạt lở phía hạ lưu cống Hạ Miêu 2 thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy và nhiều công trình, dự án khác.

         Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần của nhân dân. Nhiệm vụ QPAN được chỉ đạo tích cực, huyện và các xã, thị trấn thành tốt chỉ tiêu giao quân 2023. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; PCTT&TKCN, PCCN, cứu sập theo quy định. Lực lượng công an làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử phạt 270 trường hợp vi phạm pháp luật về ATGT, phạt với số tiền 816,95 triệu đồng.

         Trong công tác xây dựng chính quyền và công tác tôn giáo đã ban hành Thông báo tuyển dụng Công chức cấp xã và viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; triển khai cơ sở dữ liệu CBCCVC kết nối đồng bộ và chia sẻ với CSDL quốc gia về CBCC; triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo Kết luận số 48 và các văn bản hướng dẫn của tỉnh. Tổ chức đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2022 trên địa bàn. Xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC và kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023. Duy trì hoạt động tại Trung tâm giao dịch hành chính “1 cửa, một cửa điện tử, liên thông” huyện và cơ chế hành chính “1 cửa” ở các xã, thị trấn. Trong quý, cấp huyện đã tiếp nhận và xử lí 1.284 hồ sơ gồm: trả trước hạn 909 hồ sơ, trả đúng hạn 304 hồ sơ, trả quá hạn trên hệ thống 01 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 70 hồ sơ. Cấp xã, thị trấn tiếp nhận và xử lí 13.631 hồ sơ gồm: trả trước hạn 9.855 hồ sơ, trả đúng hạn 3.771 hồ sơ, trả quá hạn trên cổng dịch vụ công 04 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 01 hồ sơ.

anh tin bai

Lãnh đạo các xã, thị trấn trình bày báo cáo tại Hội nghị

anh tin bai

         Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã tập trung làm rõ những tồn tại hạn chế và nêu ra nhiều giải pháp để khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ Q2/2023.

         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Tuấn Dương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nêu rõ một số nhiệm vụ mà các ngành, các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện trong quý II như: Tập trung chăm sóc bảo vệ lúa xuân nhất là trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5. Khẩn trương nhận vacxin để tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức tiêu độc khử trùng kiểm soat phát hiện ngăn chặn dịch bệnh kịp thời không để bùng phát lây lan. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương phát huy vai trò trong công tac lãnh đạo chỉ đạo trong công tác xây dựng NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu. Thực hiện tốt công tác QLNN về đê điều, PCTT, TKCHCN…

anh tin bai

Đ/c Trịnh Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

 

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Các cơ quan chuyên môn của huyện theo từng lĩnh vực tập trung đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Trước mắt làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ lúa xuân, công tác dự báo, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng dịch hại trên lúa và cây trồng; xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương hoàn thành công tác tiêm phòng vụ Xuân và tiếp tục triển khai tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi theo Kế hoạch. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã Xuân Thành, Xuân Đài, Xuân Ninh, Xuân Trung, Thị trấn Xuân Trường hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao theo quy định; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn thẩm định của Tỉnh về thẩm tra, đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương rà soát, lựa chọn các thôn/xóm/đội/TDP tiếp tục triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2023. Đôn đốc, hướng dẫn các chủ thể sản xuất tham gia chương trình OCOP hoàn thiện sản phẩm, thiết lập hồ sơ theo quy định. Đối với các xã: Xuân Châu, Xuân Phú, Xuân Vinh, Xuân Tân, Xuân Thuỷ, Xuân Phương, TT Xuân Trường chưa có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP khẩn trương rà soát, lựa chọn các sản phẩm tiềm năng, lợi thế để tham gia chương trình OCOP trong thời gian tới. Tham mưu UBND huyện tổ chức tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022, tổng kết nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập PCTT&TKCN năm 2023 đảm bảo yêu cầu. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai triển khai thực hiện các công trình, dự án theo Kế hoạch SDĐ năm 2023, tập trung trình phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá đất ở xen kẹp đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi GCN QSDĐ sau DĐĐT và cấp giấy chứng nhận lần đầu cho nhân dân. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB phục vụ thi công các dự án, trọng tâm là dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển, đường trục Hải Hậu, các tuyến đường giao thông, các khu dân cư tập trung. Đẩy mạnh phát triển sản xuất CN - TTCN, thương mại, dịch vụ. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn đảm bảo chất lượng, tiến độ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý chẽ quy hoạch chung các xã đã được phê duyệt, phối hợp với Ban quản lý các KCN, các sở ngành tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo quản lý chặt chẽ, đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản. Thẩm định các dự án theo phân cấp đảm bảo quy định; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xây dựng 4 khu dân cư tập trung (Xuân Trung, Xuân Phương, Xuân Hồng, Xuân Vinh; khu tái định cư kết hợp khu dân cư các xã Xuân Kiên, Xuân Hòa và các công trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục triển khai khu dân cư còn lại của các xã, thị trấn khi có chủ trương đầu tư trong thời gian tới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách theo dự toán được giao ở tất cả các đơn vị dự toán. Điều hành chi ngân sách theo dự toán và theo khả năng thu, đảm bảo đúng Luật, tiết kiệm, hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5; kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định. Đôn đốc các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Đề án đẩy mạnh vận cộng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội địa bàn huyện. Tăng cường quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin, thể thao, bưu chính viễn thông, các lễ hội truyền thống trên địa bàn. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành; chữ ký số; nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng TTĐT huyện, Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn. Hoàn thành chương trình năm học 2022-2023. Tổ chức tốt việc ổn tập và khảo sát chất lượng cuối năm, xét tốt nghiệp đối với học sinh lớp 9. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo ôn tập thi vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4 và lớp 8. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xanh - sạch - đẹp - an toàn, đặc biệt là 5 xã, thị trấn xây dựng NTM nâng cao. Thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh hội. Tiếp tục tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Dự  án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD, tài khoản định danh diện tử đảm bảo chất lượng. Thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH, PCCC, phấn đấu kiềm chế, giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí và không để xảy ra cháy, nổ, nhất là vào đợt cao điểm nghỉ lễ 30/4, 01/5. Tập trung xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai sau Nghị quyết 17; lập hồ sơ trình cấp GCN QSDĐ sau DĐĐT và cấp GCN lần đầu cho nhân dân. Chủ động hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại thực địa và chứng minh theo hướng dẫn của các ngành chuyên môn để phục vụ cho việc thẩm định đạt chuẩn NTM nâng cao, KDC kiểu mẫu...

 

Thực hiện: PV Phương Hoa - Trung tâm VH-TT&TT huyện

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner