image banner
Lịch công tác của UBND huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Năm 2023
Tuần 23, từ ngày 5 tháng 6 năm 2023 tới ngày 11 tháng 6 năm 2023
Từ ngày 29/05/2023 tới ngày 04/06/2023

T/N/T

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai 05/6/2023

+ Đ/c Phó Chủ tịch TT UBND huyện dự Hôi nghị về công tác PCTT, bảo vệ đê điều tại TX. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

+ Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị về thẩm định Bảng giá đất điều chỉnh bổ sung và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 tại UBND tỉnh

+ Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị tại Công an tỉnh

+ Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Thứ Ba

06/6/2023

+ Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

+ Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Tư

07/6/2023

+ Hội nghị đôn đốc xử lý vi phạm sử dụng đất trên địa bàn xã Xuân Vinh

+ Đ/c Phó Chủ tịch TT UBND huyện kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ xây dựng NTM xã Xuân Tiến

+ Ban pháp chế HĐND huyện giám sát chuyên đề tại Tòa án nhân dân huyện

+ Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Năm

08/6/2023

+ Hội nghị công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại của công dân xã Thọ Nghiệp

+ Đ/c Phó Chủ tịch TT UBND huyện làm việc với các ngành có liên quan và UBND xã Xuân Ninh về nhiệm vụ quản lý đê điều

+ Dự kiến dâng hương tại Nhà lưu niệm và Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh

+ Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện làm việc với Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh về cấp GCN QSDĐ các công trình công

Thứ Sáu

09/6/2023

+ Dự kiến đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với đại diện một số cơ sở tôn giáo

+ Giao ban Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Thứ Bảy

10/6/2023

+ Trực lãnh đạo: Đ/c Hoàng

+ Ca trực: Đ/c Huyền

 

 

Chủ Nhật

11/6/2023

+ Trực lãnh đạo: Đ/c Hoàng

+ Ca trực: Đ/c Huyền

 


Ghi chú:

 

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

image banner