Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021
Lượt xem: 199

    Chiều ngày 01/4/2021, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Khắc Giáp – Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tư pháp; tham dự Hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện; đồng chí Trần Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trung, đồng chí Hứa Sỹ Ninh - Phó Chủ tịch UBND xã Thọ nghiệp; các đồng chí công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

    Hội nghị đã nghe lãnh đạo Phòng Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp quý I, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp quý II/2021. Trong quý I Phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành và tổ chức thực hiện các Kế hoạch về công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn huyện Xuân Trường; tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện ban hành Kế hoạch về công tác năm 2021 của Hội đồng. Phòng Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện tự kiểm tra 226 văn bản do UBND huyện ban hành; đôn đốc các xã, thị trấn tự kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật do HĐND&UBND cấp mình ban hành. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thường xuyên, chủ động phối hợp với các cơ quan thành viên trong Hội đồng tổ chức và triển khai nhiệm vụ PBGDPL theo chương trình hoạt động đã đề ra; biên soạn và cung cấp 02 bộ tài liệu: Hỏi đáp một số quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, Tài liệu tuyên truyền pháp luật về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện. Kết quả đăng ký, quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền cấp huyện: Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện thay đổi, cải chính hộ tịch cho 42 trường hợp đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; kết quả đăng ký, quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền cấp xã: khai sinh 1530 trường hợp (trong đó, đăng ký lại 670 trường hợp), đăng ký kết hôn 285 trường hợp, đăng ký khai tử 224 trường hợp,... Về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính: đã kiểm tra tra tính pháp lý 09 hồ sơ của đối tượng thuộc diện đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP và Nghị định 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ, 01 hồ sơ của đối tượng thuộc diện đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo Nghị định 02/2014/NĐ-CP; thẩm định 03 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông đường bộ; tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành 49  quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong tuyển quân năm 2021 ở 9 xã trên địa bàn huyện. Về kết quả chứng thực thuộc thẩm quyền cấp xã đã chứng thực bản sao từ bản chính 13150 bản, chứng thực 1343 hợp đồng. Công tác Trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác tư pháp khác đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện thường xuyên, kịp thời đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

    Hội nghị đã nghe các đại biểu phát biểu ý kiến, phản ánh những khó khăn, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp ở các địa phương. Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện đã ghi nhận, đánh giá cao các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công chức Tư pháp- Hộ tịch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu nêu ra.

    Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Vũ Khắc Giáp đã đề nghị các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức chuyên môn, các đồng chí công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, một số nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương ban hành năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019); tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid -19; tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; tự kiểm tra, rà soát các văn bản do HĐND - UBND các xã, thị trấn ban hành từ ngày 01/6/2020 đến nay; rà soát lại các hồ sơ đăng ký hộ tịch, chứng thực; tham mưu UBND xã kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; kịp thời giải quyết các vụ, việc liên quan đến công tác tư pháp thuộc thẩm quyền UBND cấp xã. Đối với các trường hợp khó khăn, phức tạp cần báo cáo về Phòng để chỉ đạo kịp thời.

    Hội nghị được tổ chức thành công giúp cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn, nhận thức rõ hơn chức năng, nhiệm vụ công tác Tư pháp ở địa phương trong giai đoạn hiện nay và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

 
Thực hiện: Phòng Tư pháp huyện Xuân Trường

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 478
  • Trong tuần: 21 224
  • Tất cả: 3386121