Video Sự Kiện
  • THÔNG ĐIỆP 5K: "LÁ CHẮN THÉP" TRONG PHÒNG, CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19
  • Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  • Ngành điện lực tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả giúp "hạ nhiệt mùa nắng nóng"
  • Huyện Xuân Trường đưa Nghị quyết vào vùng giáo
  • Hội LHPN xã Xuân Thượng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
1 
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
342kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý). Lĩnh vực Nông nghiệpUBND huyện Xuân Trường
2 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt) Lĩnh vực Nông nghiệpUBND huyện Xuân Trường
3 Thủ tục công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý). Lĩnh vực Nông nghiệpUBND huyện Xuân Trường
4 Công bố mở cảng cá loại 3 Lĩnh vực Nông nghiệpUBND huyện Xuân Trường
5 Thủ tục Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Lĩnh vực Nông nghiệpUBND huyện Xuân Trường
6 Thủ tục Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Lĩnh vực Nông nghiệpUBND huyện Xuân Trường
7 Thủ tục công nhận lần đầu " Cơ quan đạt chuẩn văn hoá", " Đơn vị đạt chuấn văn hoá", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá" Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
8 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hoá hàng năm Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
9 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hoá hàng năm Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
10 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hoá Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
11 Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hội Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
12 Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
13 Thủ tục Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
14 Thủ tục Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
15 Thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
16 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
17 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
18 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
19 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
20 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
12345678910...