image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
374kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục Công bố mở cảng cá loại 3 Lĩnh vực Nông nghiệpUBND huyện Xuân Trường
2 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý). Lĩnh vực Nông nghiệpUBND huyện Xuân Trường
3 Thủ tục Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý). Lĩnh vực Nông nghiệpUBND huyện Xuân Trường
4 Thủ tục Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi do UBND tỉnh phân cấp Lĩnh vực Nông nghiệpUBND huyện Xuân Trường
5 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hoá Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
6 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hoá hàng năm Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
7 Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
8 Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
9 Thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
10 Thủ tục Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
11 Thủ tục Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
12 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
13 Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
14 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
15 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
16 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (Thẩm quyền của UBND cấp huyện) Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
17 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện). Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
18 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Thẩm quyền của UBND cấp huyện) Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
19 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (Thẩm quyền của UBND cấp huyện) Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
20 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Thẩm quyền của UBND cấp huyện) Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Xuân Trường
12345678910...

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner