Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Xuân Trường đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022
Lượt xem: 166

    Sáng ngày 14/01/2022, tại Trụ sở HĐND-UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuân Trường họp phiên thường kỳ để đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022. Đồng chí Vũ Tuấn Dương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện chủ trì Hội nghị, dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện; Ban Giám đốc, cán bộ Ngân hàng CSXH huyện.

anh tin bai

Đ/c Mai Văn Thắng - Giám Đốc Ngân hàng CSXH huyện trình bày báo cáo tại Hội nghị

    Năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Ngân hàng CSXH tỉnh, và các nhiệm vụ chính trị của địa phương triển khai thực hiện mục tiêu kép   vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khôi phục sản xuất, kinh doanh. Kết quả thực hiện tín dụng chính sách: Tổng nguồn vốn tín dụng được giao năm 2021 là 310.260 triệu đồng (nguồn vốn tăng so với năm 2020 là 19.302 triệu đồng, tỷ lệ tăng 6,7%). Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương: 306.210 triệu đồng; nguồn vốn ủy thác đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương và doanh nghiệp là 4.050 triệu đồng (NS tỉnh là: 1.550 triệu đồng, NS huyện là: 1.600 triệu đồng, ủy thác từ DN là: 900 triệu đồng). Nguồn vốn huy động thực hiện đến 31/12/2021 tại địa phương được giao là 65.294/65.190 triệu đồng đạt 101%. Đến 31/12/2021, PGD đạt dư nợ là: 310.191 triệu đồng, tăng 19.233 triệu đồng so với 31/12/2020, tỷ lệ tăng trưởng đạt 6,6%, hoàn thành 100% kế hoạch được giao, với 9.792 khách hàng đang dư nợ. Lũy kế doanh số hoạt động trong năm: Doanh số cho vay 100.782 triệu đồng; Doanh số thu nợ 81.616 triệu đồng; Khách hàng được vay vốn: 2.798 hộ. Dư nợ bình quân 1.170 triệu đồng/Tổ TK&VV; Dư nợ bình quân 32 triệu đồng/khách hàng. Tình hình nợ quá hạn 422 triệu đồng, chiếm 0,14% so với tổng dư nợ, tăng 78 triệu đồng so với đầu năm.

    Để quản lý tốt nguồn vốn, NHCSXH phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội chỉ đạo các Tổ TK&VV làm tốt việc bình xét đối tư­ợng vay vốn đảm bảo dân chủ công khai, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, thu tiền gửi tiết kiệm, tiền lãi... Nâng cao chất lư­ợng giao ban tổ trưởng và hoạt động của các điểm giao dịch lư­u động cấp xã để công tác cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động vốn... Đồng thời thường xuyên chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong hoạt động ủy thác.Tăng cường phối hợp huy động tiền gửi tiết kiệm giữa các tổ chức CT- XH, UBND các xã, thị trấn để triển khai tuyên truyền vận động huy động tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV và tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp dân cư trên địa bàn.  

anh tin bai

Đ/c Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện phát biểu chỉ đạo

    Bước vào năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp chỉ đạo hoạt động và thực hiện công tác kiểm tra giám sát. Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và hàng năm giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính Phủ; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung kịp thời vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo, làm căn cứ cho việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách đúng quy định, kịp thời, có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong quản lý, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn, quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn cho vay của NHCSXH. Tăng cường phối hợp với các cấp Hội đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền địa phương trong triển khai hoạt động chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ nguồn vốn tín dụng đạt 335.437 triệu đồng, tăng trưởng 25.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 8% so năm 2021. Chỉ tiêu huy động vốn đạt 72.300/65.300 triệu đồng tăng 11%, tăng trưởng 7.000/3.600 triệu đồng, đạt tỷ lệ tăng trưởng 94% so năm 2021. Nợ quá hạn phấn đấu giảm từ 0,14% năm 2021 xuống mức 0,13%. Chất lượng hoạt động Tổ TK&VV: Phấn đấu duy trì đạt trên 95% Tổ xếp loại A, không có Tổ yếu kém, không có xã chất lượng tín dụng yếu kém./.

 

Thực hiện: Trung tâm VHTT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 955
  • Trong tuần: 17 645
  • Tất cả: 3648960