Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuân Trường giao ban đánh giá hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022
Lượt xem: 160

    Chiều ngày 12/4/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuân Trường tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2022; đồng chí Vũ Tuấn Dương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện.

anh tin bai

Đ/c Giám đốc NHCSXH huyện trình bày báo cáo quý I năm 2022

    Qúy I năm 2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã duy trì hoạt động theo đúng các quy định về chính sách tín dụng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện trong ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014; Kết luận 06 ngày 10/6/2021của Ban Bí thư; Quyết định 401 và 1.630 của Thủ Tướng Chính Phủ; Kế hoạch 102 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Hàng năm, UBND huyện dành một phần ngân sách chuyển sang Ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; quý I năm 2022 đã chuyển 400 triệu đồng, luỹ kế đến nay đã chuyển tổng số tiền là 2.000 triệu đồng.

    Trong thực hiện tín dụng chính sách: tổng nguồn vốn tín dụng được giao năm 2022 là 325.306 triệu đồng (tăng so với năm 2021 là 15.115 triệu đồng, tỷ lệ tăng 4,87%). Trong đó Nguồn vốn từ ngân sách trung ương: 321.756 triệu đồng; nguồn vốn ủy thác đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương là 5.050 triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh là: 3.050 triệu đồng; ngân sách huyện là: 2.000 triệu đồng). Để cho vay các chương trình, ngoài nguồn vốn cân đối từ TW là chủ yếu, Phòng giao dịch được giao huy động vốn tại địa phương được TW cấp bù lãi suất, trong đó, nguồn vốn huy động thực hiện đến 31/3/2022 là 65.287 triệu đồng.

    Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 31/3/2022 là: 313.970 triệu đồng/9.662 hộ vay, tăng 3.779 triệu đồng so với 31/12/2021, tỷ lệ tăng trưởng đạt 1,22%. Dư nợ bình quân 1.189 triệu đồng/Tổ TK&VV; dư nợ bình quân 32,5 triệu đồng/khách hàng. Nợ quá hạn 422 triệu đồng, chiếm 0,13% so với tổng dư nợ. Thực hiện hỗ trợ giảm lãi theo Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ: NHCSXH huyện đã thực hiện hỗ trợ giảm lãi  cho 9.828 khách hàng với số tiền 648 triệu đồng, đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ theo đúng chế độ quy định.

    Bên cạnh đó, NHCSXH đã phối hợp với các tổ chức CT-XH tập trung chỉ đạo các Tổ TK&VV thực hiện các khâu ủy thác cho vay như: bình xét đối tư­ợng vay vốn dân chủ công khai, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, thu tiền gửi tiết kiệm, tiền lãi... Nâng cao chất lư­ợng giao ban tổ trưởng và hoạt động của các điểm giao dịch lư­u động cấp xã để công tác cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động vốn được dễ dàng, thuận tiện nhất là trong thực hiện chủ trương công khai tín dụng chính sách. Đồng thời thường xuyên chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong hoạt động ủy thác. Tăng cường phối hợp thực hiện chủ trư­ơng huy động tiền gửi tiết kiệm giữa các tổ chức CT-XH, UBND các xã (thị trấn) với NHCSXH để triển khai tuyên truyền huy động tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV và tiền gửi tiết kiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các tầng lớp dân cư trên địa bàn.

    Bên cạnh kết quả đạt được cũng còn 1 số tồn tại hạn chế như: hoạt động của Ban đại diện HĐQT do thành viên kiêm nhiệm và thường xuyên có sự thay đổi nên công tác tham mưu trong chỉ đạo điều hành có thời điểm chưa kịp thời, hiệu quả; số lượng khách hàng lớn, món vay nhỏ lẻ, khối lượng hồ sơ và công việc nhiều nên chất lượng hiệu quả chưa cao. Một số Hội đoàn thể nhận ủy thác và Tổ TK&VV chưa thực hiện tốt vai trò kiểm tra giám sát dẫn đến khó khăn trong công tác thu hồi nợ, phát sinh tăng nợ quá hạn khó thu.

    Nhiều ý kiến tham luận tại Hội nghị đã nêu rõ khó khăn, tồn tại của địa phương cũng như hướng khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ tín dụng chính sách Qúy II năm 2022.

anh tin bai

Đ/c Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng BĐ D HĐQT NHCSXH huyện phát biểu kết luận Hội nghị


    Phát biểu kết luận Hội Nghị, đồng chí Vũ Tuấn Dương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm: trong thời gian tới các địa phương cần tiếp tục quan tâm kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn và trách nhiệm của tổ trưởng tổ tiết kiệm. Trong quá trình nhận ủy thác cho vay vốn để nghị các đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình để phối hợp với các địa phương trong việc chấn chỉnh hoạt động ở địa phương và đoàn thể. Bên cạnh đó quan tâm đến công tác tuyên truyền, hàng tháng tổ chức các đợt giao dịch tín dụng ở các xã, thị trấn khi tiếp xúc với đối tượng vay vốn ngân hàng chính sách, chính quyền địa phương, các đoàn thể cần tuyên truyền trực tiếp đến đối tượng vay vốn. Ngân hàng chính sách xã hội cần cung cấp thông tin kịp thời giúp cho Ban đại diện có nắm bắt được các văn bản quy định của pháp luật hiện hành về Ngân hàng chính sách xã hội để trích dẫn và tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm tra sử dụng nguồn vốn và đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách vay vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển./.

 

Thực hiện: PV Phương Hoa - Trung tâm VHTT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 136
  • Hôm nay: 607
  • Trong tuần: 16 645
  • Tất cả: 3712996