Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân năm 2021
Lượt xem: 288

    Chiều ngày 30/11/2021, BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân năm 2021.

    Đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Ngọc Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa huyện có đồng chí Trần Minh Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng  Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Danh Phúc - Phó Vụ Trưởng vụ địa phương 1, Văn phòng TW Đảng; Lãnh đạo MTTQ tỉnh và một số phòng ban chuyên môn của tỉnh; cùng dự có Đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm Chính trị huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan chuyện môn thuộc UBND huyện; Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ; Đại biểu đại diện Hội Phật giáo, Ủy ban Đoàn kết công giáo, Hội khuyến học, Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội CTĐ huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đại diện cơ sở xóm, TDP và đại diện Nhân dân.

anh tin bai

Hình ảnh tại điểm cầu của huyện

anh tin bai

Hình ảnh tại điểm cầu xã Xuân Thượng

    Tổ chức hội nghị đối thoại thường niên được cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển khai từ năm 2017 đã đi vào nề nếp, đảm bảo mục đích, đạt hiệu quả, chất lượng. Đến ngày 29/10/2021, 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại. Tại hội nghị đối thoại ở các địa phương, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã tập trung trả lời các vấn đề  theo thẩm quyền mà các đại biểu đại diện cho MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân đưa ra; phân tích làm rõ nguyên nhân, thực trạng và đưa ra các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới đối với các nội dung thuộc thẩm quyền cấp xã và đã nhận được sự đồng tình, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngay sau hội nghị đối thoại, các xã, thị trấn đã tổng hợp và gửi các nội dung mà MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong huyện tham gia đối thoại với cấp ủy, chính quyền huyện.

    Tại Hội nghị đối thoại của huyện, UBND huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm 2021 huyện nhà triển khai thực hiện các nhiệm vụ KT-XH trong bối cảnh có nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Song UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. 12/12 chỉ tiêu phát triển KT-XH đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. KT-XH được duy trì ổn định; an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững, an ninh nông thôn đảm bảo. Tình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát. Huyện đã hoàn thành việc tiêm vacxin mũi 1 cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên đảm bảo tiến độ, an toàn tiêm chủng. Tỷ lệ người dân được tiêm đủ 2 mũi vacxin đạt khoảng 40%.

anh tin bai

Đại biểu xã Xuân Phương phát biểu ý kiến đối thoại

anh tin bai

Đ/c Đinh Quang Lại - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện phát biểu ý kiến đối thoại

    Các đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu đều nhất trí với nội dung báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, đã có 9 lượt ý kiến với trên 20 lượt câu hỏi phản ánh, đề xuất đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện giải đáp và đưa ra hướng giải quyết ở nhiều lĩnh vực đang được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm như: Công tác phát triển đảng viên mới ở chi bộ nông thôn đặc biệt là phát triển đảng viên gốc giáo; công tác quản lý, giáo dục đảng viên ở cơ sở, nhất là các đảng viên đi nước ngoài, đi làm ăn xa; công tác cán bộ thôn, xóm và các vấn đề liên quan sau sáp nhập; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên trong gia đoạn hiện nay... Trên lĩnh vực quản lý nhà nước, các ý kiến tập trung nhiều vào công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; công tác quản lý tài nguyên - môi trường, nhất là biện pháp xử lý các vi phạm về đất đai, hành vi gây ô nhiễm môi trường; các giải pháp vừa nâng cao chất lượng vừa đảm bảo giá trị thương phẩm đối với các giống cây con, nhất là đối với các giống lúa đưa vào sử dung trong thời gian tới đây; việc thực hiện đề án nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn huyện nhất là trong điều kiện phức tạp của đại dịch Covid-19; các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, công tác đảm bảo an sinh xã hội; các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống đại dịch Covid-19 hiện nay...

anh tin bai

Đ/c Đặng Ngọc Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị

    Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí lãnh đạo huyện đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tham gia đối thoại. Những vấn đề mà đại biểu phản ánh đã được đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện trả lời cụ thể, xác đáng, được các đại biểu nhất trí cao.

anh tin bai

Đ/c Trần Minh Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

    Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả của Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân cấp huyện năm 2021. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh: Thông qua Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân  nhằm lắng nghe những ý kiến, kiến nghị đề xuất  cũng như tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc mà nhân dân quan tâm, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền huyện.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

    Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị sau Hội nghị Đối thoại, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy tham mưu Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quan tâm đề xuất với cấp trên và chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hiện hành, nhất là các quy định mới theo Nghị quyết Đại hội XIII và Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đối với các nội dung liên quan tới công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Đối với các nội dung thuộc lĩnh vực QLNN, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung tìm giải pháp, hướng dẫn giải quyết triệt để các vấn đề còn vướng mắc mà các đại biểu đã có ý kiến. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện  tiếp tục làm tốt công tác phối hợp để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo các địa phương đơn vị trong việc  tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chủ động bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, của hội cấp trên, tăng cường đối thoại với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thường xuyên bám sát cơ sở; phát huy tốt hơn  nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền./.

 

Thực hiện: Đỗ Nguyệt - Trung tâm VHTT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 840
  • Trong tuần: 16 878
  • Tất cả: 3713229