BCH Quân sự huyện sơ kết Chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của huyện 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 109

    Sáng ngày 29/7/2022, Ban CHQS huyện tổ chức Sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của huyện 6 tháng đầu năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; đồng chí Bùi Thị Hồng Chiên , Uỷ viên BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, BCH Quân sự huyện, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động, Hội CCB, Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn thanh niên, Hội CTĐ huyện.

anh tin bai
anh tin bai

Đ/c Phạm Tuấn Hiệp - Chính trị viên Ban CHQS huyện trình bày báo cáo tại Hội nghị


    Sáu tháng đầu năm 2022,  hoạt động phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của huyện được triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung chương trình đã ký kết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Ban CHQS và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của huyện đã tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT, cán bộ, hội viên, đoàn viên các hội, đoàn thể và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện, nhiệm vụ phòng, chống Covid-19, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, kết quả thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, Quân đội Nhân dân Việt Nam; xây dựng tinh thần tự lực, tự cường, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, cơ hội, phản động, thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân. Phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố QPAN; xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

    Trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm, Ban CHQS huyện phối hợp với các tổ chính trị - xã hội, xã hội nhân đạo huyện tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình có thanh niên trong diện nhập ngũ chấp hành tốt pháp luật nhà nước trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; vận động các ban ngành đoàn thể địa phương quan tâm, thăm hỏi, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ góp phần đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022. Ban CHQS huyện và các tổ chức chính trị - xã còn phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, quân đội và các hội, đoàn thể phát động. Trọng tâm là các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chiến dịch hè tình nguyện năng 2022”; các cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo, “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, mô hình “xóa đói, giảm nghèo”, “Đồng hành cùng em đến trường”, “Hiến máu nhân đạo”...Cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn viên đóng góp nhiều ngày công tham gia các chương trình phát triển KT-XH, hỗ trợ cơ sở vật chất, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng giúp nhân dân xóa nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà mái ấm công đoàn, giúp học sinh nghèo vươn lên trong học tập, tặng quà và trợ cấp khó khăn cho nhân dân, tư vấn hướng nghiệp nghề nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ về lại địa phương; thăm hỏi, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ…Trong đó, Hội CCB hỗ trợ xây dựng 02 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi ốm đau, tổ chức tiễn biệt hội viên khi qua đời với số tiền 20 triệu đồng, trong năm tổ chức khám bệnh cho cán bộ, hội viên với số tiền trên 239 triệu đồng; Đoàn thanh niên xây dựng 01 nhà tình nghĩa với số tiền 12 triệu đồng, tặng trên 200 suất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ số tiền 30 triệu đồng; Hội Nông dân tặng 48 suất quà trị giá 12,6 triệu đồng; các cấp Công đoàn huyện đã trích kinh phí thăm hỏi, hỗ trợ cho 694 đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 267 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần... các cấp hội Phụ nữ trong  huyện đã thăm hỏi, tặng quà các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán 385 suất quà với tổng trị giá 120.500.000đ, Thăm tặng quà và động viên 245 thanh niên lên đường nhập ngũ là 245 suất quà trị giá 24,5triệu đồng, tổ chức bàn giao nhà mái ấm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 20 triệu; Ban CHQS huyện thăm, tặng 25.000.000 đồng, hỗ trợ tu sửa, xây mới 02 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách trị giá trên 160 triệu đồng. Thông qua chương trình phối hợp đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố thế trận lòng dân được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội huyện phát biểu tham luận tại Hội nghị


    Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên nhiều cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả của Hội CCB, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên trong thực hiện chương trình phối hợp như: phong trào xây dựng NTM, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; công tác nắm chắc tình hình cơ sở, dư luận xã hội, tình hình nhân dân các địa bàn trọng điểm; công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVTN thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng….

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện,

Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện đã đánh giá cao những kết quả  nổi bật mà Ban CHQS huyện, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của huyện trong thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động,  góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KTXH, QPAN của huyện 6 tháng đầu năm 2022.  Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc và khắc phục dứt điểm một số khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo tại Hội nghị, đề ra biện pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ QP- QSĐP, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những diễn biến phức tạp trên địa bàn; tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, hội viên, đoàn viên và nhân dân về thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, quân đội, truyền thống quê hương, truyền thống của các tổ chức hội, đoàn thể. Tập trung vận động LLVT, hội viên, đoàn viên và nhân dân  thực hiện tốt các chủ trương của huyện về giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Tích cực phối hợp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ các xã kết nghĩa, địa bàn khó khăn, tham gia xóa hộ nghèo bền vững, thực hiện chương trình “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Tích cực vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm triển khai xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà nhân ái, nhà Mái ấm công đoàn; tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể, Ban CHQS huyện trong việc thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, hiến máu tình nguyện, nhận đỡ đầu người tàn tật, neo đơn, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

anh tin bai

Đ/c Bùi Thị Hồng Chiên - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị


    Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hồng Chiên - Uỷ viên BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo huyệnđề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, chương trình phối hợp có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức; thực hiện có hiệu quả công tác Dân vận trong tình hình mới, đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình Dân vận khéo trong PTTĐ gắn với lĩnh vực, việc làm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị đoàn thể. Duy trì nề nếp chế độ giao ban, trao đổi hàng quý, thông báo tình hình giữa BCHQS với các cơ quan để kịp thời có những giải pháp trong triển khai thực hiện hướng tới chương trình phối hợp ngày càng bền vững, phát triển, là cơ sở quan trọng xây dựng mối đoàn kết quân dân gắn bó, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước với nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

 

Thực hiện: PV Phạm Mây - Trung tâm VH-TT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 557
  • Trong tuần: 11 611
  • Tất cả: 3898151