Đoàn giám sát HĐQT NHCSXH tỉnh Nam Định làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Xuân Trường
Lượt xem: 92

    Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2022, ngày 28/6/2022, Đoàn kiểm tra giám sát Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Nam Định đã có buổi làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Xuân Trường. Tiếp và làm việc với đoàn có đc Vũ Tuấn Dương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; các đồng chí thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; Ban giám đốc, các tổ nghiệp vụ, cán bộ tín dụng ngân hàng CSXH huyện.

anh tin bai

Đ/c Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện trình bày báo cáo tại Hội nghị


    Trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thường xuyên tham mưu Huyện ủy, UBND huyện trong chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định 401/QĐ-TTg, Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tổng số dư ngân sách địa phương đến nay là: 5.130,5 triệu đồng. Trong đó: nguồn vốn ngân sách tỉnh là: 1.500 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách huyện là: 2.080,5 triệu đồng; số tiền lãi cộng hàng năm là: 80,5 triệu đồng. Hàng năm, Ban đại diện HĐQT huyện xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công cụ thể đối với thành viên để thực hiện. Đến 31/05/2022 có 24 thành viên Ban đại diện HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát. Sau kiểm tra, giám sát, các thành viên BĐD HĐQT ban hành Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát để chỉ đạo thực hiện chỉnh sửa các tồn tại, hạn chế kịp thời. Hiện nay NHCSXH tổ chức giao dịch theo lịch cố định hàng tháng tại 20/20 điểm giao dịch đặt trong khuôn viên UBND các xã, thị trấn. NHCSXH phối hợp với các Hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hộ vay nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay và ý nghĩa của việc tham gia gửi tiền tiết kiệm, đồng thời phối hợp phổ biến kịp thời các chính sách tín dụng mới tới đội ngũ tổ trưởng để chuyển tải tới người dân. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện giai đoạn 2003 đến nay từ 7,91% xuống còn 0,97%; hơn 143 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội, an ninh nông thôn; hơn 49 ngàn công trình nước sạch, công trình vệ sinh, 278 căn nhà cho hộ nghèo, tạo việc làm cho hơn 1.900 lao động, 25 ngàn HSSV được vay vốn để phục vụ nhu cầu học tập.

    Nhìn chung, qua công tác kiểm tra đối chiếu các hộ vay cơ bản sử dụng vốn hiệu quả, nhận nợ khớp đúng với số liệu tại Ngân hàng; bên cạnh đó cũng xác định được một số hộ vay sử dụng vốn không đúng mục đích, từ đó có biện pháp phối hợp đốc thu hồi kịp thời. Thông qua việc kiểm tra cũng nâng cao được vai trò trách nhiệm của các cấp Hội, UBND xã, thị trấn trong việc bình xét đối tượng, giám sát sử dụng vốn vay, thu hồi nợ đến hạn. Các tổ chức CT-XH đã phối hợp với NHCSXH tập trung chỉ đạo các Tổ TK&VV thực hiện các khâu được ủy nhiệm trong việc ủy thác cho vay như: Bình xét đối tư­ợng vay vốn dân chủ công khai, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, thu tiền gửi tiết kiệm, tiền lãi. Nâng cao chất lư­ợng giao ban tổ trưởng và hoạt động của các điểm giao dịch lư­u động cấp xã nhằm thực hiện chủ trương công khai tín dụng chính sách. Đồng thời, thường xuyên chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong hoạt động ủy thác.

anh tin bai

Đ/c Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại Hội nghị


    Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã nêu rõ hiệu quả của công tác tín dụng chính sách thời gian qua và đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ TK&VV và chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

    Thời gian tới, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tiếp tục nâng cao vai trò trong công tác phối hợp chỉ đạo hoạt động và thực hiện công tác kiểm tra giám sát; phối hợp với các Hội đoàn thể, Tổ TK&VV thường xuyên rà soát, bình xét bổ sung đối tượng phát sinh lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ để làm căn cứ cho các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đúng quy định, kịp thời, có hiệu quả. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn xã, thị trấn đặc biệt là những cơ sở chất lượng tín dụng yếu kém đang phát sinh gia tăng nợ xấu./.

 

Thực hiện: PV Phương Hoa - Trung tâm VH-TT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 563
  • Trong tuần: 11 617
  • Tất cả: 3898157