image banner
Hội nghị triển khai kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2022
Lượt xem: 61

    Căn cứ Kế hoạch của Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Nam Định về vận động tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh năm 2022; Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kiện toàn Ban Vận động Quỹ HTND huyện Xuân Trường. Chiều ngày 30-8-2022, Hội Nông dân (HND) huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội nông dân huyện, Chủ tịch Hội nông dân các xã Thị trấn.

anh tin bai

    Theo Kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ HTND huyện Xuân Trường, năm 2022, đối tượng vận động là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Hội viên, nông dân, các tiểu thương, các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Vận động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện.

    Ban vận động ban hành Kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022 tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Trên sóng phát thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn và việc tổ chức sinh hoạt Hội ở cơ sở về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân.

anh tin bai

Đ/c Trần Đức Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu tại Hội nghị


    Thông tin, phối hợp và hướng dẫn với các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai kế hoạch vận động. Thành lập các Tổ vận động ở địa phương, tổ chức vận động xã hội hóa, tranh thủ tối đa nguồn vốn vận động từ tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các nhà hảo tâm; tăng cường kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thị Minh Huệ - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu tại Hội nghị


    Thời gian vận động, từ ngày 15/8/2022 đến 30/8/2022: Chỉ đạo, kiện toàn Ban vận động Quỹ cấp xã, thị trấn. Triển khai Kế hoạch vận động toàn huyện. Từ 01/9/2022 đến ngày 30/9/2022: Phát động cuộc vận động trên quy mô toàn huyện. Từ ngày 01/10/2022 đến 10/10/2022: Tổng kết đánh giá kết quả vận động Quỹ HTND huyện Xuân Trường năm 2022.

    Thông qua việc triển khai kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ HTND huyện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân có thêm vốn phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các mô hình sản xuất theo nhóm hộ, hướng tới sản xuất hàng hóa và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn. Tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, Hợp tác xã và toàn thể nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Quỹ HTND, phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân, tương ái của dân tộc, từ đó tự nguyện tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng Quỹ, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân trên địa bàn huyện. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng Quỹ; tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh./.

 

Thực hiện: PV Nguyễn Huệ  - Trung tâm VH-TT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 2570
  • Trong tuần: 22 151
  • Tất cả: 4041706