Huyện Xuân Trường tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Lượt xem: 131

    Sáng ngày 28/4/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Chủ trì Hội nghị, các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện; Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy;  Hạt quản lý đê; Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

    Thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2021, ngay từ đầu mùa mưa bão, UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai.  Chủ động xây dựng phương án ứng phó, khắc phục hậu quả đối với các tình huống thiên tai, đảm bảo sát với thực tế. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN và xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật tư phương tiện phục vụ công tác PCTT theo phương châm “4 tại chỗ” được tăng cường. Duy trì tuần tra, canh gác, phát hiện và xử lý sự cố các công trình ngay từ giờ đầu. Triển khai, thực hiện kế hoạch tu bổ, sửa chữa cải tạo các công trình đê điều. Năm 2021, huyện Xuân Trường có 03 dự án được quan tâm, đầu tư tu sửa: Kè Trung Linh từ K6+360 ÷ K6+540 đê Tả Ninh (thuộc án phận Thị trấn Xuân Trường) đã được tu sửa với tổng kinh phí 240 triệu đồng; tuyến đê Hữu Hồng đoạn từ K198+000 ÷ K203+400 được gia cố, xử lý nứt, vỡ mặt đê với tổng kinh phí đầu tư 5,4 tỷ đồng; tuyến đê Tả Ninh Cơ được đầu tư hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê từ K11+00 - K12+480  với tổng kinh phí đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Đến nay, Dự án tu sửa kè Trung Linh; gia cố, xử lý nứt, vỡ mặt đê Hữu Hồng đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng; Dự án hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê tuyến đê Tả Ninh Cơ đang trong quá trình triển khai thi công, dự kiến tháng 5/2022 hoàn thành và đưa vào sử dụng.

    UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn 08 Hợp tác xã sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ  sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi vùng bãi năm 2021 để cải tạo, sửa chữa hệ thống thủy lợi đảm bảo an toàn cho sản xuất ngoài vùng bãi. Nạo vét, cải tạo, chống xói mòn đầu cống vùng NTTS bãi sông Sò, nạo vét kênh phục vụ sản xuất ngoài vùng bãi (Xuân Tân, Xuân Hồng), đắp áp trúc đê bối (Xuân Thành)… với tổng kinh phí 510 triệu đồng.

    Kết quả làm thủy lợi nội đồng, vụ đông xuân 2021- 2022: toàn huyện đã đào đắp, nạo vét các kênh và đắp bờ vùng, đường giao thông nội đồng được bờ thửa được 84.696 m3 = 123% KH. Trong đó, kênh cấp III được 57.138 m3, bờ vùng, bờ thửa, kênh khoảnh được 27.558 m3. Phần Công ty TNHH 1 TV KTCTTL Xuân Thủy thực hiện được 30.862 m3 = 65% KH. Có 17/20 xã, thị trấn tổ chức làm thủy lợi nội đồng vượt chỉ tiêu kế hoạch. Ngoài ra, một số địa phương đã huy động nguồn vốn xã hội hóa để KCH kênh cấp 2 được khoảng 5,3 km (Xuân Thượng 1,5 km, Xuân Đài 1,0 km, Xuân Ninh 0,7 km, Thọ Nghiệp 0,5 km, Xuân Hòa 1,6 km…)

anh tin bai

Đ/c Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị


    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các xã thị trấn trong công tác chủ động phòng chống thiên tai năm 2021, về nhiệm vụ trọng tâm năm  2022, đồng chí Phó chủ tịch TT UBND huyện yêu cầu: các ngành có liên quan và  các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị Quyết, Quyết định mới ban hành của Trung ương và UBND tỉnh để nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng về tình hình thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay; kiến thức phòng tránh, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai. Xác định công tác phòng, chống, ứng phó giảm nhẹ thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, không để tư tưởng chủ quan, coi nhẹ. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng quản lý đê nhân dân, đội xung kích các xã, thị trấn để nâng cao vai trò trách nhiệm của các lực lượng này trong công tác tham mưu, xử lý, ứng phó các sự cố về đê điều, PCTT&TKCN trên địa bàn. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch, phương án PCTT&TKCN ứng với các kịch bản thiên tai xảy ra - nhất là đối với các địa phương có đê. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc xây dựng và triển khai phương án bảo vệ trọng điểm cống Kẹo, phương án hộ đê toàn tuyến, phương án di dân ứng với các tình huống thiên tai xảy ra. Thành lập, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp. Tổ chức diễn tập PCTT&TKCN năm 2022 đảm bảo đúng, sát với tình hình thực tế của từng địa phương. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác PCTT&TKCN, chế độ trực ban trong mùa bão, lũ - nhất là công tác tuần tra, canh gác, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố về đê điều ngay từ giờ đầu; duy trì, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo trong suốt mùa mưa bão. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ, bão năm 2022. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm phát sinh mới. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án thu gom và xử lý rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường kênh sông gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và lề đường giao thông trên địa bàn huyện” và làm tốt công tác giải tỏa, khơi thông dòng chảy; xây dựng và triển khai kế hoạch làm thủy lợi nội đồng, tiếp tục chỉnh trang đồng ruộng, cứng hóa đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh cấp 3 theo tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu. Kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh ở bãi sông; kiên quyết đình chỉ, giải tỏa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi đảm bảo theo qui định. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra toàn diện công tác PCTT&TKCN ở các địa phương. Kịp thời phát hiện chỉ ra những thiếu sót, hạn chế của các địa phương để khắc phục và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác PCTT&TKCN năm 2022 và các năm tiếp theo./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 156
  • Hôm nay: 699
  • Trong tuần: 16 737
  • Tất cả: 3713088