UBND huyện tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 153

    Chiều ngày 22/12/2021 UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Định hướng kế hoạch triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022. Đồng chí Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Văn phòng Điều phối NTM huyện. Bí thư Đảng ủy, Chủ Tịch UBND xã, Công chức Nông nghiệp - XD NTM các xã Xuân Thành, Xuân Đài, Xuân Trung, Xuân Ninh, Thị Trấn Xuân Trường, Xuân Kiên và Xuân Hòa.

    Hội nghị đã nghe Văn phòng Điều phối NTM huyện báo cáo kết quả rà roát chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của các xã sẽ thực hiện trong năm 2022. Một số tiêu chí của các xã còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chí xã NTM nâng cao, cụ thể: Tiêu chí về trường học, đối với cấp học Mầm non, chỉ có Trường Mầm non TT Xuân Trường đã được công nhận năm 2020 đạt chuẩn Quốc gia và đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. Các xã xã Xuân Thành, Xuân Đài, Xuân Trung, Xuân Ninh cần bổ sung cơ sở vật chất để trường Mầm non đạt các mức độ chuẩn. Đối với cấp Tiểu học, về chuẩn Quốc gia và chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn có 4/5 xã gồm Xuân Thành, Xuân Đài, TT Xuân Trường, Xuân Ninh có trường Tiểu học hết hiệu lực, chưa được công nhận lại. Riêng trường Tiểu học xã Xuân Trung đã đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn nhưng chưa được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Đối với cấp THCS, các xã Xuân Đài, Xuân Trung, TT Xuân Trường cần bổ sung cơ sở vật chất tối thiểu để đạt các mức độ. Dự kiến tổng nguồn kinh phí tối thiểu để đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất các cấp học của 05 địa phương là 131,5 tỷ đồng.

    Về tiêu chí về môi trường, xã Xuân Trung đã triển khai việc phân loại rác thải tại nguồn tới 11/11 xóm, đến nay tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn xã là 47%. 4/5 xã còn lại là Xuân Đài, Xuân Thành, TT Xuân Trường, Xuân Ninh chưa triển khai việc phân loại rác thải tại nguồn tới người dân. 5/5 địa phương chưa triển khai xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trong khu dân cư tập trung trước khi xả thải ra môi trường. 5/5 địa phương đều sử dụng hệ thống lò đốt để xử lý rác thải sinh hoạt. Đến nay, các lò đốt đã xuống cấp, cần cải tạo, sửa chữa, xây bể ủ rác thải hữu cơ, hệ thống lọc khí và phải tổ chức quan trắc, đánh giá chất lượng khí thải ra môi trường. Đối với công tác thu gom, xử lý rác thải nguy hại và vỏ thuốc bảo vệ thực vật, các địa phương cần bổ sung thêm bể chứa vỏ thuốc BVTV tại các cánh đồng. Tổng nguồn kinh phí cần đầu tư để đảm bảo yêu cầu về tiêu chí môi trường của 05 địa phương là 1,02 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương cần tập trung cải tạo cảnh quan môi trường, nhất là trồng mới, trồng bổ sung các tuyến đường cây, đường hoa trên địa bàn và tổ chức giải tỏa hành lang giao thông, phát quang cây cối, bụi rậm, thu vớt bèo rác trên các tuyến kênh, sông,…. Đảm bảo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

    Tiêu chí về sản xuất nông nghiệp, xã Xuân Ninh có mô hình liên kết trong sản xuất (diện tích: 70 ha). Có 4/5 địa phương (gồm: Xuân Thành, Xuân Đài, Xuân Trung, Xuân Ninh) đã có mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp tập trung, tuy nhiên, mới có 02 xã Xuân Ninh, Xuân Thành có mô hình chuyển đổi đảm bảo yêu cầu về quy mô, diện tích từ 10 ha trở lên. Riêng TT Xuân Trường đã hình thành vùng chuyển đổi sản xuất nông nghiệp với quy mô 3 ha. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT, còn 02 địa phương là TT Xuân Trường (80,46%), Xuân Thành (90,26%) có tỷ lệ người dân tham gia BHYT thấp chưa đảm bảo yêu cầu tiêu chí của NTM nâng cao.

    Đối với 02 xã dự kiến xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2022 là Xuân Kiên, Xuân Hòa qua kiểm tra, rà soát thực tế các tiêu chí, đối chiếu với các quy định, 2 xã cần phải tiếp tục tập trung thực hiện một số tiêu chí về trường học, xã Xuân Kiên cơ sở vật chất các cấp học và các quyết định công nhận đạt chuẩn đều còn hiệu lực đảm bảo yêu cầu theo quy định. Xã Xuân Hòa, Trường Mầm non hết hiệu lực công nhận đạt chuẩn Quốc gia (2019) và đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn (2020), cần bổ sung cơ sở vật chất tối thiểu cho Trường Mầm non và trường Tiểu học tổng kinh phí đầu tư là 15 tỷ đồng.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Duy Chinh - Chủ tịch UBND xã Xuân Thành báo cáo công tác xây dựng NTM trên địa bàn xã


    Về tiêu chí nông nghiệp, đối với mô hình liên kết trong sản xuất, 02 địa phương đều phải xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, NTTS,…) đảm bảo về quy mô, sản lượng theo quy định. Hiện nay, xã Xuân Hòa đã có mô hình nuôi trồng thủy sản đảm bảo theo tiêu chuẩn Vietgap. Theo quy định, xã Xuân Kiên thiếu 01 HTX (HTX SXKDDV Nông nghiệp) và cần triển khai thực hiện các mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất. Xã Xuân Hòa chưa đạt tiêu chí về triển khai phân loại rác thải tại nguồn. Xã Xuân Kiên tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa đạt yêu cầu quy định tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Các xã đều chưa đạt tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thế Tiên - Chủ tịch UBND xã Xuân Đài báo cáo công tác xây dựng NTM trên địa bàn xã


    Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã nêu rõ những chỉ tiêu, tiêu chí còn hạn chế như tiêu chí tổ chức sản xuất,  tiêu chí BHYT, liên kết sản xuất, tiêu chí về môi trường, tiêu chí về trường học… Nêu ra các giải pháp để sớm hoàn thiện trong thời gian tới.

anh tin bai

Đ/c Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo


    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Tuấn Dương, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các xã và thị trấn trong việc tích cực xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo rà soát đánh giá, hoàn thiện các nội dung để nâng cao chất lượng các tiêu chí, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập cho người dân. Đối với 05 xã (gồm: Xuân Thành, Xuân Đài, Xuân Trung, TT Xuân Trường, Xuân Ninh) định hướng xây dựng NTM nâng cao năm 2022 cần chủ động phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện để được kiểm tra, rà soát, hướng dẫn và xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối với xây dựng NTM nâng cao. Trong đó tập trung ưu tiên, bố trí nguồn lực - nhất là nguồn kinh phí từ đấu giá quyền SDĐ để thực hiện các tiêu chí còn khó khăn như: Tiêu chí về cơ sở vật chất trường học, tiêu chí về môi trường, tiêu chí về sản xuất nông nghiệp, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT,.....

    Đối với 02 xã Xuân Kiên, Xuân Hòa dự kiến xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2022: Cần phải tập trung kiểm tra, rà soát chất lượng các tiêu chí hiện nay để đối chiếu với các quy định về tiêu chí xã NTM kiểu mẫu để xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện - nhất là đối với các tiêu chí về môi trường, các tiêu chí thuộc lĩnh vực nông nghiệp (xây dựng các mô hình liên kết trong sản xuất đảm bảo theo tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn; khuyến khích thành lập thêm 01 HTX chuyên ngành tại xã Xuân Kiên; các HTX phải xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình liên kết chuỗi giá trị…); tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất các trường học còn khuyết thiếu để được công nhận; tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

    Các cơ quan chuyên môn của huyện, theo chức năng, nhiệm vụ được giao phụ trách các tiêu chí chủ động phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM huyện và các địa phương kiểm tra, đánh giá thực trạng chất lượng các tiêu chí để hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện toàn diện các nội dung đảm bảo yêu cầu tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2022./.

 

Thực hiện: Nguyễn Huệ - Trung tâm VH-TT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1064
  • Trong tuần: 17 754
  • Tất cả: 3649069