image banner
Huyện Xuân Trường sơ kết nhiệm vụ triển khai Đề án 06 và nhiệm vụ chuyển đổi số 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2023
Lượt xem: 735

         Sáng ngày 27/7/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ triển khai Đề án 06 và nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023. Đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ chuyển đổi số huyện. Các đồng chí thành viên BCĐ CĐS huyện theo Quyết định số 436 ngày 09/3/2023 của UBND huyện; thành viên Tổ công tác giúp việc BCĐ CĐS huyện. Thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06. Các đồng chí Chủ tịch UBND, Thường trực BCĐ CĐS; Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 các xã, thị trấn. Đ/c Trưởng Công an, Công chức Văn phòng HĐND-UBND, Công chức VH-TT các xã, thị trấn; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Đức Kiên - Trưởng Công an huyện trình bày báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 6 tháng đầu năm;

triển khai các nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2023 trên địa bàn huyện

 

         Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) là Đề án quan trọng của Chính phủ, trực tiếp liên quan đến nhiều Bộ ngành và tất cả các địa phương trên địa bàn toàn quốc. Đây là đề án mang tính đột phá chiến lược liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; việc triển khai Đề án phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Xác định tầm quan trọng của Đề án, UBND huyện Xuân Trường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ của Đề án 06. Qua triển khai thực hiện đã phát huy hiệu quả trong việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dân cư với 2 hệ thống cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin dân cư tại bộ phận 1 cửa của huyện và 20 xã thị trấn, làm giàu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Cập nhật chuẩn hóa danh mục hồ sơ tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính. 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã cấp được 152.444 thẻ căn cước công dân gắn chíp cho công dân đủ điều kiện đạt tỷ lệ 100%, kích hoạt định danh điện tử được 73.598 tài khoản đạt tỷ lệ 60,31%; 100% dữ liệu trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đươc xác thực, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; một số xã có tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt cao như Xuân Kiên (81,47%), Xuân Thành (72,82%), thị trấn Xuân Trường (72,08%).

         Về triển khai dịch vụ công, hiện nay, trên địa bàn huyện đang cung cấp 247 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; 136 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn. Trong 06 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết, xử lý 10.282 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của lực lượng công an, 1.488 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của các phòng ban, 20.364 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của UBND các xã, thị trấn; hướng dẫn công dân thực hiện thanh toán lệ phí trực tuyến gần 200 triệu đồng. Hoàn thành việc đối chiếu làm sạch dữ liệu đối tượng người có công, thân nhân người có công, đối tượng thờ cúng liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo để tiến tới chi trả trợ cấp bằng hình thức không dùng tiền mặt theo Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai rộng rãi hình thức hỗ trợ khám, chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chíp điện tử có tích hợp thông tin BHYT tại cơ sở khám, chữa bệnh và 20 Trạm y tế các xã, thị trấn có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT.

anh tin bai

Đ/c Đinh Văn Trâm - Trưởng phòng VH-TT huyện trình bày báo cáo kết quả công tác chuyển đổi số

6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2023 trên địa bàn huyện

 

         Đối với công tác CĐS, UBND huyện đã ban hành các văn bản nhằm kiện toàn BCĐ CĐS, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về chuyển đổi số để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị. Tỷ lệ văn bản được phát hành dưới dạng điện tử cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 94,18%. Một số đơn vị có tỷ lệ phát hành văn bản điện tử đạt từ 99-100% như Xuân Thượng, Xuân Kiên, Thọ Nghiệp, Xuân Hòa, thị trấn Xuân Trường Số hồ sơ giải quyết TTHC tiếp nhận trực tuyến/tổng số hồ sơ đã tiếp nhận đạt 93,6%. Số hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn và trước hạn/tổng số hồ sơ đã giải quyết đạt 99,96 %.

         Đối với cấp xã, số hồ sơ giải quyết TTHC tiếp nhận trực tuyến đạt 90,24%. Số hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn và trước hạn đạt 99,96%. Số hồ sơ thanh toán trực tuyến/tổng số hồ sơ đã tiếp nhận có phát sinh phí đạt 77,87%. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm chủ lực của địa phương, tiếp thị bán hàng trên các sàn thương mại điện tử; đến nay có 15/20 xã, thị trấn có sản phẩm OCOP đăng trên sàn thương mại điện tử. Số hộ dân lắp đặt thuê bao Internet đạt tỷ lệ 70%.

         Huyện và các xã, thị trấn đã vận hành tốt thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến giúp cho tác chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại; từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số: 100% cơ quan, đơn vị, địa phương trang bị máy tính, máy in, máy Scan, lắp đặt hệ thống mạng LAN, kết nối Internet. Cổng TTĐT huyện, Trang TTĐT các xã, thị trấn đã cập nhật, đăng tải các thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. Thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp viễn thông kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ đảm bảo ATTT cho hệ thống, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, lỗ hổng, ngăn chặn mã độc tấn công vào hệ thống mạng; trang bị phần mềm phòng chống virus đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng phục vụ tốt cho công tác chuyển đổi số.

         Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các xã, thị trấn đã nêu những  thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06 và nhiệm vụ chuyển đổi số và đề xuất những giải pháp để thực hiện công tác CĐS đạt được những kết quả cao, góp phần giúp ích cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cơ quan doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, hạn chế đi lại cho người dân, giảm bớt chi phí, phát triển kinh tế xã hội.

anh tin bai

Đ/c Trịnh Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

 

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực trong thực hiện Đề án 06 và thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà các cơ quan, địa phương, đơn vị cần khắc phục. Về những nhiệm vụ  trong thực hiện Đề án 06 và CĐS thời gian tới, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 năm 2023 và những năm tiếp theo, Chỉ thị số 08 ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 04 ngày 05/05/2023 của UBND huyện về đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo; tích cực triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Đề án 06 thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm; những việc dễ làm trước, khó làm sau, làm từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí. Thường xuyên kiểm tra, rà soát kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2023. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về CĐS theo nội dung Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị (khóa XI), Quyết định số 749 ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 24 ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh Nam Định về chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2023; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết của chuyển đổi số hướng tới xây dựng xã hội số phục vụ lợi ích cho tổ chức, công dân. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ rõ nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai Đề án 06 và nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện và đề nghị Ủy ban  MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong huyện đôn đốc đoàn viên, hội viên tích cực phối hợp với Tổ công tác Đề án 06 các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về nội dung, tầm quan trọng của Đề án 06 để người dân, doanh nghiệp thấy được lợi ích khi thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, tài khoản định danh điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip... góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao.

         Tại Hội nghị, UBND huyện đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong triển khai Đề án 06 và nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện./.

Một số hình ảnh

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu phát biểu tham luận

 

Thực hiện: PV Đỗ Nguyệt - Trung tâm VH-TT&TT huyện

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 64
  • Hôm nay: 1527
  • Trong tuần: 22 435
  • Tất cả: 5256130

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner