image banner
Phát huy vai trò của Mặt trận các cấp, xứng đáng là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân
Lượt xem: 407

Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Xuân Trường đã chủ động, sáng tạo làm tốt công tác tham gia xây dựng Chính quyền huyện, phối hợp tổ chức tốt cuộc tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với các đại biểu cử tri huyện Xuân Trường; đồng thời làm tốt việc giám sát và phản biện xã hội, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân chăm lo cho người nghèo…. Những kết quả đạt được của MTTTQ các cấp đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá rất cao.

Nhân dịp đầu Xuân mới Giáp Thìn 2024, phóng viên Đài chúng tôi có cuộc trao đổi với Bà Lê Thị Tố Nga - Ủy viên BTV Huyện ủy ,Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Xuân Trường. Quý vị và các bạn cùng theo dõi:

Phóng viên: Chào bà, xin bà cho biết một số kết quả nội bật mà ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đạt được trong năm vừa qua?

Bà Lê Thị Tố Nga - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện:  Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp, là năm cuối thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra, là năm chuẩn bị tốt các kiểu kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Do vậy, ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động xây dựng chương trình công tác, triển khai đồng bộ các nội dung chương trình phối hợp thống nhất hành động. Qua 1 năm triển khai thực hiện, UB MTTQ huyện đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ đề ra. MTTQ các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó tập trung tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn; tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, việc sắp xếp sáp nhập thôn (xóm) giai đoạn 2; tuyên truyền vận động Nhân dân phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QPAN. Đối với ngày tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 toàn huyện đã có 179/179 khu dân cư tổ chức Ngày hội với cả phần lễ và phần hội; 129 khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, thu hút gần 50.000 người tham gia. Đặc biệt, năm 2023 ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Thôn Đông Dương - xã Xuân Hòa được đón Bộ trưởng Bộ Công an, các vị lãnh đạo thay mặt Đảng, Nhà nước, MTTQ và các Bộ, Ban, Ngành của Trung ương; các vị lãnh đạo Tỉnh; các vị lãnh đạo Huyện về dự, chung vui cùng Nhân dân trong Thôn. Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp huyện gắn biểu dương, khen thưởng 60 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 và trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Tăng cường mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp trên địa bàn huyện trong giai đoạn mới

Phóng viên: Vâng, vậy công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ từ huyện đến cơ sở được thực hiện NTN để phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội thưa bà? 

Bà Lê Thị Tố Nga - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện: Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của MTTQ. Xác định rõ vị trí, vai trò của mình, trong quá trình hoạt động, Mặt trận các cấp trong huyện đã hướng các hoạt động về cơ sở và địa bàn các khu dân cư; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. Đã phối hợp và tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện. Sau hội nghị, Uỷ ban MTTQ huyện đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân và cử tri trong huyện gửi Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, các cơ quan chức năng theo luật định. Qua đó, những kiến nghị của cử tri đã được các giải quyết kịp thời, từ đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Tích cực thực hiện tốt vai trò giám sát; phối hợp tham gia đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định và đạt hiệu quả thiết thực.

Phóng viên: Nhiệm vụ đặt ra cho Ủy ban MTTQ các cấp năm 2024 là gì thưa bà?

Bà Lê Thị Tố Nga - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Mặt trận Tổ quốc các cấp  trong huyện, là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm (2019 - 2024), đồng thời cũng là năm bắt đầu của nhiệm kỳ mới. Do vậy chúng tôi đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị của địa phương, trong đó chú trọng tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong việc giám sát ở cơ sở. Tuyên tuyền về công tác tuyển, chọn gọi công dân nhập ngũ góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024; tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; Đề án thu gom và xử lý rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường kênh sông gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và lề đường giao thông trên địa bàn huyện. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các PTTĐ và các cuộc vận động. Sử dụng hiệu quả trang thông tin điện tử của huyện, các phương tiện truyền thông mạng xã hội của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phản ánh những mô hình, cách làm hiệu quả tạo sự lan tỏa sâu rộng. Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân và các nhà hảo tâm tích cực tham gia các hoạt động tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình neo đơn, chính sách. Tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo của huyện. Tiến hành khảo sát, sửa chữa và xây mới nhà đại đoàn kết và thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2024. Xây dựng và thực hiện tốt các chương trình giám sát, phản biện xã hội, chú trọng đổi mới phương pháp giám sát, hạn chế tính hình thức; Phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình giám sát của MTTQ và HĐND các cấp. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đối thoại với Nhân dân theo định kỳ. Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp huyện của tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 Phóng viên:  Xin cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn!

Thưc hiện: Đỗ Nguyệt - Trung tâm VH-TT&TT huyện.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner