image banner
UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 1703

         Chiều ngày 17/8/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Phó chủ tịch HĐND-UBND huyện; Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

 

         Việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước gắn liền với nhiệm vụ cải cách hành chính, nhằm mục tiêu tổ chức hợp lý ĐVHC các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước, tạo không gian phát triển mới, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, và nâng cao đời sống người dân.

         Thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2030, BTV Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 17 ngày 28/7/2023 về việc tiếp tục sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48 ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị. UBND huyện Xuân Trường xây dựng Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 16/8/2023 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Xuân Trường giai đoạn 2023-2025 với mục đích cụ thể hóa các nhiệm vụ phải thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã huyện Xuân Trường giai đoạn 2023-2025 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã huyện Xuân Trường giai đoạn 2023-2025. Do vậy Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Kết quả thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Xác định cụ thể nội dung công việc, lộ trình tiến độ và thời điểm hoàn thành, kết quả thực hiện đối với từng công việc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền trong thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã. Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BTV Huyện ủy và UBND huyện đã chủ động, tích cực, khẩn trương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sắp xếp và phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030. Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện đã được BTV Huyện ủy, UBND huyện cân nhắc kỹ các yếu tố về truyền thống lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, vị trí địa lý, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo phù hợp với Quy hoạch huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch khác phù hợp theo quy định. Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 phải đảm bảo sự tiếp nối của giai đoạn 2026-2030. Do đó một số xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2 phải tiến hành sắp xếp luôn trong giai đoạn 01 để phù hợp với quy mô dân số, diện tích ĐVHC mới theo quy định (như Xuân Hòa, Xuân Đài, Xuân Phong thuộc giai đoạn 2). Như vậy, giai đoạn 2023-2025, huyện sẽ tiến hành sắp xếp 9 xã thành 3 ĐVHC mới là Xuân Trung, Xuân Bắc, Xuân Phương; Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa; Xuân Thủy, Xuân Phong, Xuân Đài. Giai đoạn 2026-2030 sẽ tiến hành sắp xếp các xã Xuân Châu, Xuân Thượng, Xuân Thành; Xuân Hồng, Xuân Ngọc, trong đó Xuân Hồng là diện khuyến khích sáp nhập thành đơn vị hành chính mới.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua các văn bản của Huyện ủy

về triển khai sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tại Hội nghị

anh tin bai

Đ/c Đỗ Quốc Hội - Trưởng phòng Nội vụ huyện thông qua các văn bản của UBND huyện

về triển khai sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tại Hội nghị

 

         Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy và đồng chí Đỗ Quốc Hội - Trưởng phòng Nội vụ huyện đã thông qua các văn bản của Huyện ủy, UBND huyện về sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025. Hội nghị cũng nghe lãnh đạo các xã phát biểu tham luận về những thuận lợi, khó khăn của địa phương trong quá trình triển khai sáp nhập.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu giải đáp các ý kiến tại Hội nghị

 

         Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giải đáp những băn khoăn của các địa phương khi thực hiện sáp nhập. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 là nhiệm vụ chính trị khó khăn, thực hiện trên diện rộng, liên quan đến tất cả các xã, thị trấn; đối tượng phải sắp xếp nhiều, thời gian thực hiện tương đối khẩn trương; ảnh hưởng trực tiếp tới tư tưởng, tâm tư, tình cảm của đội ngũ cán bộ, công chức khi sắp xếp đơn vị hành chính và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương… Do vậy các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân trong việc sáp nhập ĐVHC cấp xã. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện đảm bảo đúng thời gian đề ra. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương phải phát huy vai trò nêu gương; quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện; làm đến đâu chắc đến đó, không dàn trải, xã nào thuận lợi làm trước, khó khăn làm sau, tập trung làm dứt điểm. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện phải luôn bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì phát triển kinh tế - xã hội.

anh tin bai

Đ/c Trịnh Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

 

         Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để triển khai việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 đạt kết quả, đảm bảo tiến độ đề ra, các cấp ủy đảng, chính quyền các xã phát huy vai trò nêu gương; quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện; làm đến đâu chắc đến đó, không dàn trải, xã thuận lợi làm trước, xã khó khăn làm sau, tập trung làm dứt điểm. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện phải luôn bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được từ việc sắp xếp các thôn, xóm chủ động xây dựng phương án, kế hoạch; thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện bảo đảm đúng thời gian đề ra. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, cấp ủy, chính quyền xã và cả hệ thống chính trị tổ chức tốt việc quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các kết luận, chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của huyện. Giao Phòng Nội vụ rà soát, tiếp thu các ý kiến từ cơ sở và phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu cho UBND huyện sớm ban hành lộ trình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC, trong đó xác định rõ thời gian, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở phương án tổng thể, Phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Đề án của huyện; hướng dẫn các xã tiến hành các quy trình, thủ tục theo đúng quy định để xây dựng Đề án theo Kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền quyết định, đảm bảo thời gian quy định. Đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy, các Phòng: Nội vụ, Tài chính, KTHT và các phòng liên quan căn cứ Văn bản của ngành dọc cấp trên hướng dẫn các xã các nhiệm vụ, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phát sinh, nhất là việc sử dụng, quản lý tài chính, tài sản, trụ sở các cơ quan; việc sắp xếp, tinh giảm cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Các ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị- xã hội tưng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ, đồng thuận trong sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là ở cơ sở. Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với khối lượng công việc nhiều, thực hiện trong thời gian gấp, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân; đề nghị các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, 2024, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu./.

 

Thực hiện: PV Đỗ Nguyệt - Trung tâm VH-TT&TT huyện

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner