image banner
Đảng bộ huyện Xuân Trường - Dấu ấn một nhiệm kỳ
Lượt xem: 3123

Nhiệm kỳ 2015-2020 là thời kỳ đầy ấn tượng của Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Trường. Mặc dù trong nhiệm kỳ có sự thay đổi nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt, song với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị.

Xuân Trường vững bước đi lên, có bước phát triển mới về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và chuẩn bị các điều kiện để bước vào giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo với khí thế mới, quyết tâm mới và niềm tin mới.

1. Những trọng tâm trong Chương trình Nghị quyết Đại hội lần thứ 23 đã tạo nên bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện Xuân Trường

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Xuân Trường lần thứ 23 nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ đó là: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố hệ thống chính trị. Tập trung khai thác mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tạo đột phá trong xây dựng NTM; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị để phát triển. 

Trên cơ sở những nội dung trọng tâm trong Chương trình Nghị quyết Đại hội; Để bắt tay vào thực hiện, BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng -  an ninh hằng năm. Đồng thời chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện 07 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa và 03 Đề án phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực: Xây dựng NTM; tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; phát triển CN-TTCN; quản lý đất đai; phát triển GD-ĐT; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh; nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động; đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa để thực hiện, kịp thời đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống.

Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện vừa qua đã được minh chứng bằng những kết quả nổi bật:

- Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,15%/năm. Thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 65 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản phát triển, chuyển dần sang sản xuất hàng hóa theo hướng hiệu quả, bền vững. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Toàn huyện hiện có 01 khu công nghiệp, 07 cụm công nghiệp, trong đó có 04 cụm công nghiệp đang hoạt động; 100% xã, thị trấn có cơ sở sản xuất CN-TTCN. Các làng nghề truyền thống hoạt động ổn định đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp ở đều khắp các lĩnh vực, địa bàn theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đồng bộ và kết nối, có bước đột phá khá rõ nét, góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, như: Dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh; Tỉnh lộ 489C từ cầu Lạc Quần đến Sa Cao; dự án đường Bắc - Phong - Đài, dự án đường từ Ngã Ba Xuân Bảng đi cầu phao cũ Lạc Quần, dự án kênh Cát Xuyên.... Hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn 2050; quy hoạch chi tiết khu vực chân cầu Lạc Quần, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường; huyện và các nhà đầu tư đã và đang triển khai thực hiện mở rộng Cụm công nghiệp Xuân Tiến giai đoạn 2. Đây đều là những công trình lớn, có ý nghĩa tạo nền tảng để huyện Xuân Trường đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

- Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được triển khai quyết liệt, hiệu quả - Là điểm sáng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 5 năm qua; với cách làm bài bản, chủ động, sáng tạo, dân chủ, đi vào thực chất, 100% số xã, thị trấn của huyện đạt chuẩn NTM; Huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017, về đích sớm hơn 3 năm so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội. Đến nay, 2 xã Xuân Hòa, Xuân Kiên đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao, trình UBND tỉnh công nhận và có 2 xóm của xã Thọ Nghiệp đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2019.

- Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tích mới. Đã tổ chức tốt lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh TBT Trường Chinh và 20 năm tái lập huyện (01/4/1997-01/4/2017). Công tác lao động, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo thực hiện hiệu quả; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến nay đạt 96,2%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,3%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt.

- Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ của hệ thống chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; từ 74 tổ chức cơ sở Đảng, đến nay đã giảm xuống còn 66 tổ chức Đảng với trên 8.400 đảng viên. Chất lượng công tác xây dựng Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND-UBND các cấp được nâng lên.

- Quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố vững chắc. Hoàn thành Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo được giữ vững.

Với những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện nhà đã được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019; Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” năm 2017, Bằng khen năm 2019 và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

2. Thành công bắt nguồn từ sự đoàn kết, thống nhất

Huyện Xuân Trường có được những thành công hôm nay đó là do: BCH, BTV, Thường trực Huyện ủy luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng phong cách làm việc sát thực tế và gần gũi với nhân dân. Chú trọng phát triển kinh tế là trung tâm gắn liền với xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, đảm bảo quốc phòng - anh ninh, ổn định chính trị xã hội; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, con người và bảo vệ môi trường. Đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và tính quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Phát huy tính chủ động, đồng thuận của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và các tôn giáo. Quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc như: đời sống, việc làm, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội... Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ và tham gia giám sát của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, huyện thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh; cùng với quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ huyện; đặc biệt là sự đồng thuận, tham gia tích cực của các thành phần kinh tế, của các tầng lớp nhân dân và sự chung tay góp sức của đông đảo con em quê hương trên khắp mọi miền Tổ quốc để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra.

 

Đ/c Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các đ/c lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nam Định về dâng hương nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh TBT Trường Chinh.

  3. Niềm tin bước vào nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xuân Trường lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xuân Trường, có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn mới, diễn ra từ ngày 03-05/8/2020, với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương văn hiến, anh hùng, đoàn kết; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng huyện Xuân Trường sớm đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu”.

Trong những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện đang hướng về Đại hội với niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao, mong muốn quê hương Xuân Trường ngày càng phát triển giàu mạnh và bền vững. Các địa phương, đơn vị đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội.

Qua những ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa 23 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24 và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm gửi tới Đại hội; cùng với những kết quả quan trọng, nổi bật, những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, sẽ là động lực quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ huyện Xuân Trường vững tin bước vào nhiệm kỳ mới./.

T/h: Phòng Biên tập - VP Huyện ủy

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner