image banner
Đảng ủy xã Xuân Tân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17 của BCH Đảng bộ tỉnh
Lượt xem: 193

    Chiều ngày 27/7/2022, Đảng ủy xã Xuân Tân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà tác về đất đai", gắn với Chỉ thị số 22 của UBND tỉnh về "Tăng cường công tác quản lý đất đai có liên quan đến tôn giáo" và 06 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện”. Về dự Hội nghị có đ/c Bùi Văn Hảo, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy; đồng chí Huyện uỷ viên phụ trách xã, Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT huyện.

anh tin bai

Đ/c Trần Văn Điềm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trình bày báo cáo tại Hội nghị


    Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Tân đã nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh và huyện; tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan tới việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. Đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 17 của Tỉnh ủy, Chỉ thị 22 của UBND tỉnh; Nghị quyết 29, Chỉ thị 06 của Huyện ủy và các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý đất đai, Luật Đất đai.... đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc sử dụng đất đai. Công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã ngày càng được quan tâm, tổ chức thực hiện hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Đến nay, xã đã hoàn thành lập Quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Toàn xã đã lập được 1.982 hồ sơ cần cấp đổi, đạt tỷ lệ 94%; đã cấp được 1.847 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ gia đình, cá nhân. Công tác cấp GCN QSDĐ lần đầu trong khu dân cư cho các hộ gia đình, cá nhân đã đạt tỷ lệ 85,4% (đã cấp được 2.026 GCN/tổng số 2,373 thửa đất cần cấp GCN). Qua đó, đã tạo điều kiện để xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, thực hiện chỉnh trang đồng ruộng, triển khai Đề án tái cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Triển khai và thực hiện tốt việc lập hồ sơ, xây dựng phương án xử lý đối với những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo Hướng dẫn số 42 và 1456 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Lập hồ sơ và trình UBND huyện phê duyệt phương án xử lý cho 219 hộ gia đình, cá nhân cần lập phương án xử lý và đã cấp GCN cho 214 trường hợp. Đồng thời, xã xử lý dứt điểm các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không hợp pháp phát sinh sau Nghị quyết 17. Phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện tốt công tác cấp GCN QSDĐ cho cơ quan, tổ chức và cơ sở tôn giáo.

anh tin bai

Đ/c Phạm Ánh Dương - Chủ tịch UBND xã phát biểu tại Hội nghị


    Ngoài ra, xã Xuân Tân đã làm tốt công tác quản lý đất đai, không để xảy ra các đơn thư, vụ việc phức tạp, kéo dài. Đến nay, đã hòa giải thành 27/28 vụ việc liên quan đến vi phạm tranh chấp đất đai, còn 01 vụ việc chuyển Tòa án giải quyết. Phát huy tốt vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong việc giám sát và phối hợp với các cơ quan nhà nước kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai.

    Bên cạnh những kết quả đã đạt đươc cũng còn 1 số tồn tại hạn chế như: số lượng các trường hợp chưa được cấp GCNQSDĐ lần đầu còn nhiều. Việc xử lý các vụ việc vi phạm về đất đai chỉ mang tính khắc phục hậu quả sau vi phạm mà chưa có biện pháp ngăn chặn, để xảy ra vi phạm hay tái phạm. Việc đăng ký, cập nhật biến động đất đai chưa kịp thời nên tình trạng bất cập giữa bản đồ, hồ sơ địa chính với thực tế sử dụng đất còn khá phổ biến, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị


    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả Đảng ủy xã Xuân Tân đã đạt được trong 10 năm qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Đảng uỷ xã Xuân Tân tiếp tục thực hiện nhất quán quan điểm công tác quản lý nhà nước (QLNN) về đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp bách. Cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành, quản lý thống nhất của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, người dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả pháp luật về đất đai. Phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực từ đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung Nghị quyết số 17, Kết luận số 43 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 29 và Chỉ thị số 06 của Huyện ủy. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong xã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức, phương pháp thiết thực. Đặc biệt là công tác phổ biển, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, đài truyền thanh xã, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai cho tất cả cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân được biết, thực hiện và giám sát. Cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác QLNN về đất đai trên địa bàn xã. Tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung trong Kế hoạch 36 của UBND huyện về quản lý, sử dụng đất đai trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tăng cường và nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, của bí thư, xóm trưởng cơ sở trong công tác QLNN về đất đai; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai trước đây; tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác QLNN về đất đai trong tình hình mới hiện nay. Tăng cường kỷ cương quản lý; tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Làm tốt công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất... Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả quỹ đất công ích, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất tôn giáo của địa phương. Tập trung lập hồ sơ xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo quy định của Luật Đất đai và Hướng dẫn của Sở TN-MT; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận QSD đất sau dồn điền đổi thừa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ việc đã vi phạm, vụ việc tái phạm, không để phát sinh vi phạm mới. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để xử lý, trong đó có công tác cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật Chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai thủ tục hành chính, thực hiện các quyền của người sử dụng đất để mọi tổ chức, công dân giám sát thi hành, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực. Quan tâm làm tốt công tác giải quyết tranh chấp đất đai, hòa giải ngay từ cơ sở, hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Tăng cường củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Chính quyền vững mạnh. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt hoạt động của Chính quyền và Hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN của Chính quyền. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của xã; bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

anh tin bai

Đ/c Phạm Duy Chinh - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tiếp thu


 

Thực hiện: PV Nguyễn Huệ - Trung tâm VH-TT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 1401
  • Trong tuần: 21 320
  • Tất cả: 4233132