Xã Xuân Phương tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 122

    Sáng ngày 15/7/2022, Đảng bộ xã Xuân Phương tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm. Về dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hảo - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

anh tin bai

    Đợt trao huy hiệu Đảng 03/2 và 19/5, Đảng bộ xã Xuân Phương có 5 Đảng viên đủ điều kiện, trong đó có 01 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 03 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 01 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao huy hiệu cho các đảng viên đủ điều kiện

anh tin bai

    Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm của xã Xuân Phương, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, song đảng bộ xã đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân hoàn thành mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được chỉ đạo tích cực, năng suất lúa Xuân đạt 72,6 tạ/ha. Nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay xã đã được UBND tỉnh thẩm định hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao; có 4 xóm đã được UBND huyện thẩm định, đánh giá đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ngoài ra xã Xuân Phương còn tích cực, chủ động trong việc hướng dẫn phát triển sản phẩm hàng hóa OCOP gắn với NTM nâng cao, kiểu mẫu. Quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục, hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển KT-XH, chỉnh trang khuôn viên, đường làng, ngõ xóm; nâng cao chất lượng các tiêu chí môi trường; duy trì tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Công tác QLNN về đất đai, môi trường tiếp tục được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực.

    Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Ngành Giáo dục của địa phương tiếp tục giữ vững và duy trì thành tích cao trong năm học 2021-2022; cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư, nâng cấp, xây mới; đến nay cả 3 trường đều đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. Các chính sách xã hội được giải quyết kịp thời, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022.

    Hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở tiếp tục được củng cố. Đã hoàn thành việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 13, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2022; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và Huyện trong toàn Đảng bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Hoàn thành bầu cử xóm trưởng nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, đảm bảo chất lượng. Tình hình ANCT-TTATXH được đảm bảo.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị


    Phát biểu và trao huy hiệu đảng cho các đảng viên đủ điều kiện, đồng chí Bùi Văn Hảo - Ủy viên BCH đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã  ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời mong các Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; giáo dục, rèn luyện đảng viên trẻ, động viên gia đình, dòng họ, nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 mà cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Xuân Phương cần tập trung triển khai, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ rõ: Đảng bộ xã Xuân Phương cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Huyện và Xã; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 sẽ được tổ chức quán triệt bằng Hội nghị trực tuyến từ Trung ương xuống địa phương trong thời gian tới. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân và các tôn giáo. Chú trọng tăng cường xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên. Hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2022 và Chương trình kiểm tra giám sát theo kế hoạch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, gắn với thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tích cực chỉ đạo tổ chức sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ, tập trung ruộng đất, xây dựng mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết sản xuất... Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Chủ động phòng chống thiên tại theo phương châm 4 tại chỗ, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Về xây dựng NTM, đề nghị địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực, xã hội hóa; tập trung củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao đã được công nhận, đáp ứng yêu cầu theo Bộ tiêu chí mới của Chính phủ giai đoạn 2021-2025; nhất là các tiêu chí dễ suy giảm như tiêu chí về môi trường, phát triển nông nghiệp, tỷ lệ người dân tham gia BHYT, an ninh trật tự... Quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đến năm 2025. Tập trung làm tốt công tác quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 khi được UBND huyện phê duyệt; quản lý tốt các Quy hoạch phát triển KT-XH hiện có đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH. Quan tâm phát triển sản xuất CN-TTCN và làng nghề truyền thống tại địa phương. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếp tục tăng cường công tác QLNN về đất đai, môi trường, giải tỏa hành lang an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao tỷ lệ thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, phục vụ cho đầu tư phát triển. Quản lý khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách huyện giao; thực hiện chi ngân sách tiết kiệm và hiệu quả. Đi đôi với phát triển kinh tế, cần quan tâm, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện Đề án thực hiện nếp sống văn minh. Tổ chức tốt Đại hội TDTT xã lần thứ 9 năm 2022; quan tâm xây dựng làng, xóm văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư an toàn. Nâng cao chất lượng GD-ĐT toàn diện ở các cấp học và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phỏng, chống dịch và tiêm Vắc-xin nhắc lại, tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi; coi dây là lá chắn thép để phòng, chống dịch và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn xã nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022 theo kế hoạch. Chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2023. Tăng cường đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm và phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt hoạt động của Chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả QLNN của chính quyền. Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND xã, các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu HĐND các cấp với cử tri trên địa bàn xã. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số .... Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong dân; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

 

Thực hiện: PV Nguyễn Huệ - Trung tâm VHTT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 603
  • Trong tuần: 11 657
  • Tất cả: 3898197