image banner
 • 31/03/2017

  Xứng danh quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh

  Xuân Trường được mệnh danh là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có truyền thống văn hiến và cách mạng; là mảnh đất đa nghề của vùng đồng bằng sông Hồng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, huyện Xuân Trường đang nỗ lực vượt qua bao khó khăn, thử thách; phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh để không ngừng phát triển!

  4013 lượt xem
 • 07/05/2015

  Xuân Trường, những thành tựu đáng tự hào sau gần 15 năm tái lập huyện (1997-2011)

  Thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 26/2/1997, huyện Xuân Trường được tái lập. Sau gần 15 năm kể từ ngày tái lập đến nay (1997-2011), Đảng bộ và nhân dân Xuân trường luôn phát huy được truyền thống yêu nước và cách mạng, đã đoàn kết phấn đấu vượt qua bao khó khăn, trở ngại từ việc ổn định nơi ở tạm để làm việc cho đến kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ… rồi tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm.

  4151 lượt xem
 • 07/05/2015

  Lãnh tụ Trường Chinh - Người con của quê hương Nam Định

  Ngày 9 - 2 - 2007, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trường Chinh. Đây là một mốc thời gian quan trọng, trăm năm mới có một lần. Quê hương Nam Định cùng với cả nước đã long trọng tổ chức ngày tưởng niệm đồng chí, đánh giá đúng công lao của đồng chí đối với Tổ quốc và đồng bào. Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và chấn hưng đất nước. Đồng chí là người mở đầu cho sự nghiệp đổi mới của đất nước ta ngày nay.

  6547 lượt xem
 • 07/05/2015

  Chi bộ Cộng sản đầu tiên - Hạt giống đỏ của quê hương cách mạng

  Tháng 6 - 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn một nhóm chiến sĩ trẻ tuổi trong tổ chức Tâm Tâm xã ở Quảng Châu (Trung Quốc) và một số thanh niên yêu nước từ trong nước mới sang để thành lập một đoàn thể cách mạng mới có xu hướng mác xít. Đó là Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (gọi tắt là Thanh niên), trong đó có tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt. Hội có nhiệm vụ truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị cho việc thành lập một chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Tuần báo Thanh niên là cơ quan ngôn luận Trung ương của Hội do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập.

  5695 lượt xem
 • 07/05/2015

  Làng nghề cơ khí Xuân Tiến

  Xuân Tiến là một trong những vùng truyền thống thâm canh lúa có năng suất cao và cũng là một trong những điển hình về chuyển dịch cơ cấu kinh tê của huyện Xuân Trường trong những năm qua. Mặc dù hiện nay, nông nghiệp vẫn giữ một mảng màu sáng trong bức tranh tổng thể của xã, nhưng người Xuân Tiến từ hàng trăm năm nay đã hiểu rằng thu nhập từ nông nghiệp không thể giúp họ làm giàu. Với suy nghĩ đó, người làng Xuân Tiến đã phát triển nghề đúc đồng (sau này là nghề cơ khí) đến tận ngày nay.

  3596 lượt xem
 • 07/05/2015

  Xuân Trường, những tiềm năng, lợi thế cho phát triển

  Xuân Trường là huyện đồng bằng của tỉnh Nam Định, có diện tích tự nhiên trên 112 km2, dân số trên 19 vạn người, chiếm 6,8% về diện tích tự nhiên và 9,26% về dân số so với toàn tỉnh. Mật độ dân số 1696 người/km2.     Tọa độ địa lý: Kinh độ đông: 106017’ - 108025’; Vĩ độ bắc: 2005’ - 20024’.

  5290 lượt xem
 • 17/11/2014

  Xuân Trường, những thành tựu đáng tự hào sau gần 15 năm tái lập huyện (1997-2011)

  Thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 26/2/1997, huyện Xuân Trường được tái lập. Sau gần 15 năm kể từ ngày tái lập đến nay (1997-2011), Đảng bộ và nhân dân Xuân trường luôn phát huy được truyền thống yêu nước và cách mạng, đã đoàn kết phấn đấu vượt qua bao khó khăn, trở ngại từ việc ổn định nơi ở tạm để làm việc cho đến kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ… rồi tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm.

  1687 lượt xem
 • 28/10/2014

  Chi bộ Cộng sản đầu tiên - Hạt giống đỏ của quê hương cách mạng

  Tháng 6 - 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn một nhóm chiến sĩ trẻ tuổi trong tổ chức Tâm Tâm xã ở Quảng Châu (Trung Quốc) và một số thanh niên yêu nước từ trong nước mới sang để thành lập một đoàn thể cách mạng mới có xu hướng mác xít. Đó là Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (gọi tắt là Thanh niên), trong đó có tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt. Hội có nhiệm vụ truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị cho việc thành lập một chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Tuần báo Thanh niên là cơ quan ngôn luận Trung ương của Hội do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập.

  1502 lượt xem
 • 27/10/2014

  Lịch sử vùng đất quê hương

  Một vùng đất địa linh nhân kiệt sinh dưỡng ra hàng ngàn những văn thân sĩ phu yêu nước, nhà cách mạng kiệt xuất và các tài năng văn học nghệ thuật của đất nước. Tên Xuân Trường được chính thức xuất hiện trong thế kỷ XIX cho tới ngày nay. Xuân Trường là vùng đất thuộc đồng bằng sông Hồng, được bao bọc bởi 3 con sông lớn là: Sông Hồng, sông Sò, sông Ninh Cơ. Vùng đất ấy là nơi “đất lành, chim đậu” với quá trình hình thành và phát triển hàng nghìn năm nay. Vùng đất Xuân Trường ngày nay, từ xa xưa là một trong những vùng đất do biển bồi tạo nên; vào thế kỷ thứ VI, nơi đây được gọi là cửa biển “Đại Nha”.

  314 lượt xem
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner