image banner
Ban Thường vụ Huyện uỷ Xuân Trường tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 507

    Chiều ngày 11/01/2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác xây dựng chính quyền và thi đua khen thưởng năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

    Về dự có chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH-HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ; đồng chí Đặng Ngọc Cường - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Huyện uỷ; Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Các tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng năm 2022; các đồng chí uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ.

    Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Hoàn thành tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp. Việc kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện đúng quy trình, quy định. Trong năm đã cử 06 đồng chí đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và hệ không tập trung, 06 đồng chí đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, 02 đồng chí học lớp Cao học khoá học 2021-2023; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 171 quần chúng ưu tú và thanh niên nhập ngũ năm 2022, 02 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 119 học viên…. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm. Chính quyền các cấp ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

anh tin bai

Đ/c Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày báo cáo tổng kết

nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

  

    Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt nhiều kết quả. Huyện đã thực hiện đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2022. Sản xuất Nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông ngiệp được đẩy mạnh thực hiện; CN-TTCN tiếp tục phát triển ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 10.024 tỷ đồng; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 40,2 triệu USD.  Các dự án, công trình nâng cấp hạ tầng cơ sở, giao thông phục vụ phát triển KT-XH được quan tâm triển khai, đầu tư, nâng cấp, hoàn thành đảm bảo chất lượng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả khá. Công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đến nay đã có 15/20 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và có 101 khu dân cư NTM kiểu mẫu tại 16/20 xã, thị trấn; dự kiến năm 2022 hoàn thành xây dựng NTM nâng cao đối với 05 xã còn lại và NTM kiểu mẫu đối với 03 xã Xuân Thượng, Xuân Hoà, Xuân Kiên. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngành Giáo dục - Đào tạo huyện tiếp tục duy trì được thành tích cao; công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia được thực hiện tích cực. Các chế độ chính sách cơ bản được giải quyết kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo. Chất lượng đời sống, tinh thần của người dân ngày một nâng lên. Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo an toàn, đúng luật. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội nhất là dịp diễn ra các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững. Duy trì nền nếp công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

anh tin bai

Đ/c Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2022,

triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

 

    Đối với công tác xây dựng chính quyền và Thi đua - Khen thưởng năm 2022, Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, cấp ủy, chính quyền huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai phát động các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội; gắn phong trào thi đua trong từng cơ quan, đơn vị, các tầng lớp Nhân dân với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022… Đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân, toàn diện, trong đó hạt nhân là triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân có nhu cầu giao dịch hành chính bằng hình thức trực tuyến. Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

    Thông qua các phong trào thi đua đã phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên địa bàn huyện. Tổng kết năm 2022, có 02 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc là Nhân dân, cán bộ xã Xuân Kiên và Trường Mầm non Xuân Vinh. Có 02 tập thể và 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho 07 tập thể; tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 20 tập thể; tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 30 cá nhân. UBND huyện tặng Giấy khen cho 168 tập thể và 440 cá nhân; công nhận 45 tập thể, 1349 cá nhân Lao động tiên tiến; 235 chiến sĩ thi đua cơ sở.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

 

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện và những thành tích mà huyện, các tập thể, cá nhân đạt được trong năm 2022. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị: Cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp. Phát huy tốt vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, nhất là nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2023. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án nhất là các dự án tuyến đường bộ mưới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; Dự án xây dựng Trung tâm cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn; Dự án xây dựng Công ty cổ phần may Sông Hồng; Dự án xây dựng điểm đón trả khách, kinh doanh dịch vụ và bến xe tĩnh Thành Nam. Tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; KDC kiểu mẫu, phát triển các sản phẩm OCOP. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023. Trước mắt các địa phương tập trung làm tốt việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023; chuẩn bị các điều kiện cho việc gieo cấy vụ Xuân năm 2023 đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất; chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện được vui xuân đón tết...

Một số hình ảnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2022

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

    Tại Hội nghị, BVT Huyện uỷ đã trao tặng Giấy khen của BTV Huyện uỷ cho 11 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện Uỷ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022; Trao tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, của UBND tỉnh, UBND huyện cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2022./.

 

Thực hiện: PV Đỗ Nguyệt - Trung tâm VH-TT&TT huyện

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner