image banner
Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 333

         Chiều 24/10/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Trịnh Văn Hoàng -  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND-UBND huyện; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Nội vụ, TC-KH, Công an, Ban CHQS, Viện KSND, TAND, Chi cục THADS, Ban QLDA ĐTXD huyện; các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện.

anh tin bai

Đ/c Bùi Thị Hồng Chiên - TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13

 

         Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra trong khoảng từ ngày 07 đến ngày 13/12/2023 tại Hội trưởng Nhà Văn hóa huyện. Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện như: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2024; Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Báo cáo kết quả thu chi ngân sách Nhà nước của huyện năm 2023; phương phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024; Báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 huyện Xuân Trường; Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Xuân Trường; Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 11 đến nay. Các tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch phát triển KT-XH huyện năm 2024; Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Xuân Trường năm 2024.

anh tin bai

Đ/c Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

 

         Kỳ họp cũng sẽ nghe Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Xem xét các báo cáo của các cơ quan: VKSND, TAND, Công an, Ban CHQS, Chi cục THADS huyện về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND huyện; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tử kỳ họp thứ 11 đến nay. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện. Tờ trình đề nghị phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về "Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện tử năm 2021 đến năm 2023”. Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024. Báo cáo của các Ban HĐND huyện. Kết quả giám sát chuyên đề “Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân"; Kết quả giám sát chuyên đề “Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương trên địa bàn huyện".

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

 

         Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để kỳ họp diễn ra đúng thời gian quy định, đảm bảo các nội dung đề ra, UBND huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện chuẩn bị các nội dung của kỳ họp. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu chuẩn bị tài liệu phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện; tài liệu phục vụ hoạt động thẩm tra, giảm sát và tài liệu chính thức trình tại kỳ họp đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian theo quy định. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo HĐND huyện xem xét tại kỳ họp. Các Ban HĐND huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được Thường trực HĐND huyện phân công chủ động giám sát, thẩm tra các nội dung theo luật định. Báo cáo kết quả thẩm tra, giám sát với HĐND, Thường trực HĐND huyện theo quy định. Thực hiện thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trinh kỳ họp theo lĩnh vực Ban phụ trách. Các đại biểu HĐND huyện thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của đại biểu HĐND trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu, thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các nội dung trong chương trình kỳ họp./.

 

Thực hiện: PV Phương Hoa - Trung tâm VH-TT&TT huyện

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 76
  • Hôm nay: 1339
  • Trong tuần: 22 247
  • Tất cả: 5255942

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner