image banner
Thường trực Huyện ủy và các Ban Đảng

A. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

anh tin bai

 

Đồng chí: BÙI VĂN HẢO 

Năm sinh: 1964

Quê quán: Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Email: Buivanhao.xtg@namdinh.gov.vn

ĐT: 0912.529.571
anh tin bai

 

Đồng chí: PHẠM MINH TUẤN 

Năm sinh: 1969

Quê quán: Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Email: Phamminhtuan.xtg@namdinh.gov.vn 

ĐT: 0364.328.118

  
anh tin bai

 

Đồng chí: TRỊNH VĂN HOÀNG

Năm sinh: 1974

Quê quán: Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: Trinhvanhoang.xtg@namdinh.gov.vn 

ĐT: 0944.391.858

 

B. DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2020-2025

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SĐT

1

Bùi Văn Hảo

Bí thư Huyện ủy

0912529571

2

Phạm Minh Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

0913391338

3

Trịnh Văn Hoàng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0944391858

4

Nguyễn Xuân Hải

TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

0948243919

5

Lê Minh Hòa

TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

0978378318

6

Bùi Ngọc Định

TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện

0988682308

7

Lê Thị Tố Nga

TVHU, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

0947990286

8

Vũ Đức Cẩm

TVHU, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

0985453756

9

Nguyễn Đức Kiên

TVHU, Trưởng Công an huyện

0975586168

10

Phạm Ngọc Hải

TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

0914770459

11

Bùi Thị Hồng Chiên

TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

0976859120

 12 Phạm Quang Tùng TVHU, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy  0983885423

13

Trần Văn Vỵ

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

0912850437

14

Ngô Đức Hoàn

HUV, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

0913290336

15

Đặng Thế Công

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

0977457585

16

Vũ Khắc Giáp

HUV, Trưởng Phòng Tư pháp huyện

0948089986

17

Lê Thị Hà

HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

0912165179

18

Phạm Thị Minh Hiếu

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

0817661505

19

Mai Thị Huế

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

0916156568

20

Trần Đức Mạnh

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

0915429095

21

Nguyễn Thị Thu Phương

HUV, Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện

0912592142

22

Đinh Văn Trâm

HUV, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện

0984872318

23

Đỗ Văn Minh

HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

0917347241

24

Mai Ngọc Chương

HUV, Trưởng Phòng Y tế huyện

0916831179

25

Ngô Doãn Dự

HUV, Phó Trưởng Phòng TN&MT huyện

0986336890

26

Đỗ Quốc Hội

HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện

0915429055

27

Nguyễn Mẫn

HUV, Chánh Thanh tra huyện

0976297223

28

Phạm Ngọc Quỳnh

HUV, Chánh án TAND huyện

0912680600

29

Nguyễn Thị Thu Hương

HUV, Viện trưởng VKSND huyện

0918619369

30

Đỗ Viết Thuận

HUV, Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện

0982705089

31

Đặng Đức Trường

HUV, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện

0913032237

32

Nguyễn Văn Tuân

HUV, Trưởng Phòng KT-HT huyện

0983992359

33

Trần Tùng

HUV, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện

0913345093

34

Vũ Thị Hồng Tươi

HUV, Trưởng phòng TC-KH huyện

0984870795

35

Phạm Duy Chinh

HUV, Chánh Văn Phòng Huyện ủy

0945589855

36

Phạm Quang Ngọc

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Hòa

0915194477

37

Nguyễn Mạnh Thường

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND TT Xuân Trường

0915329783

38

Phan Thế Vinh

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Hồng

0941147993

 

C. CÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

I. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phạm Duy Chinh

Chánh Văn Phòng

0945589855

phamduychinh.xtg@namdinh.gov.vn

2

Vũ Văn Việt

Phó Chánh VP

0948233568

vuvanviet.xtg@namdinh.gov.vn

3

Đỗ Văn Phong

Phó Chánh VP

0906528362

dovanphong.xtg@namdinh.gov.vn

1. Chức năng

1.1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực Huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.

1.2. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện ủy và bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện và tổ chức phục vụ hoạt động của Huyện ủy, ban thường vụ, thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

2.  Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Nghiên cứu, đề xuất và giúp Huyện ủy, ban thường vụ, thường trực Huyện ủy xây dựng, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác; sắp xếp chương trình công tác của ban thường vụ Huyện ủy, bí thư và các phó bí thư Huyện ủy; thực hiện công tác đối ngoại của Huyện ủy; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.

b) Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và củaHuyện ủy; hoạt động của các cấp uỷ cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo ban thường vụ, thường trực Huyện ủy.

c) Là đầu mối giúp thường trực Huyện ủy xử lý công việc hằng ngày; tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực Huyện ủy, ban thường vụ và Huyện ủy; cung cấp thông tin cho các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyện theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy,các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

d) Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi. Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Huyện ủyvà của văn phòng Huyện ủy. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

đ) Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Huyện ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được thường trực Huyện ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định.

e) Là chủ sở hữu tài sản của Huyện ủy theo ủy quyền của ban thường vụ Huyện ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Huyện ủy,  ban thường vụ, thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúpviệc Huyện ủy theo phân công, phân cấp.

g) Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực Huyện ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc Huyện ủy; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đảng bộ huyện.

h) Chủ trì, phối hợp tham mưu, giúp huyện uỷ, ban thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp, nộichính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

i) Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng huyện uỷ.

 

II. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Bùi Ngọc Định

Trưởng ban

0988682308 buingocdinh.xtg@namdinh.gov.vn

2

Lê Thị Hà

Phó Trưởng ban

0912165179

lethiha.xtg@namdinh.gov.vn

3

Trần Xuân Bách

Phó Trưởng ban

0912040982

tranxuanbach.xtg@namdinh.gov.vn

 

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Huyện ủy.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch về lĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn huyện. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

b) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định, quy chế, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, ban thường vụ Huyện ủy về công tác tuyên giáo.

c) Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng.Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước.

d) Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

đ) Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với trung tâm chính trị cấp huyện.

e) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo. 

 

III. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Xuân Hải

Trưởng ban

0948243919

nguyenxuanhai.xtg@namdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Trưởng ban

0947654357

nguyenthanhson.xtg@namdinh.gov.vn

 3    Phó Trưởng ban    

 

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

2.Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban thường vụ, Huyện ủy.

c)  Tham mưu về công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện ban thường vụ, Huyện ủy quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phân cấp quản lý.

d) Cụ thể hóa và triển khai các văn bản của cấp trên, của Huyện ủy và Ban thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện huyện uỷ, ban thường vụ Huyện ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ sở y tế thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

đ) Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện ban thường vụ, Huyện ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

e) Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, côngchức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của huyện.

g) Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Huyện uỷ

h) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

 

IV. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phạm Quang Tùng

Trưởng ban

0983885423

phamquangtung.xtg@namdinh.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Đông

Phó Trưởng ban

0919617945

nguyenxuandong.xtg@namdinh.gov.vn

 

1. Chức năng:

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực Huyện ủy về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Huyện ủy.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Huyện ủy. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Huyện ủy, ban thường vụ Huyện ủy về công tác dân vận.

b) Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ.

d) Tham mưu, giúp cấp ủy nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan nhà nước ở địa phương thực hiện công tác dân vậnchính quyền.

đ) Là cơ quan thường trực ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

e) Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

 

V. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Minh Hòa

Chủ nhiệm

0978378318

leminhhoa.xtg@namdinh.gov.vn

2

Đặng Thế Công

Phó Chủ nhiệm

0977457585

dangthecong.xtg@namdinh.gov.vn

3

Nguyễn Đình Phan

Phó Chủ nhiệm

0916621234

nguyendinhphan.xtg@namdinh.gov.vn

 

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp ủy ban kiểm tra Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Huyện ủy, ban thường vụ Huyện ủy giao; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Huyện ủy.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra Huyện ủy và nhiệm vụ do Huyện ủy, ban thường vụ Huyện ủy giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do ủy ban kiểm tra Huyện ủy quyết định; cụ thể: Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Huyện ủy, ban thường vụ Huyện ủy, ủy ban kiểm tra Huyện ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Huyện ủy, ban thường vụ Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy. 

b) Chuẩn bị các vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; các báo cáo, đề án để ủy ban kiểm tra Huyện ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

c) Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của huyện uỷ, ban thường vụ Huyện ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

d) Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, sáu tháng, một năm và sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Xây dựng tổ chức, cán bộ, côngchức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan ủy ban kiểm tra Huyện ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Huyện ủy khi cần thiết.

 

IV. TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Bùi Ngọc Định

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

 0988682308

buingocdinh.xtg@namdinh.gov.vn

2

Hoàng Thị Phương

Phó Giám đốc

 

hoangthiphuong.xtg@namdinh.gov.vn

 

1. Chức năng

- Trung tâm chính trị cấp huyện (trước đây là Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

- Trung tâm chính trị cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp ủy. 

2. Nhiệm vụ

1. Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

2. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

3. Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở.

4. Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương.

5. Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

6. Tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của cấp ủy và phục vụ giảng dạy, học tập.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp ủy cấp huyện. 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner