image banner
Hội nghị BTV Huyện uỷ mở rộng để nghe báo cáo công tác thu ngân sách Nhà nước; kết quả tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án; công tác đầu tư công trên địa bàn huyện
Lượt xem: 359

         Chiều ngày 23/5/2023, Thường trực Huyện uỷ tổ chức Hội nghị BTV Huyện uỷ mở rộng để nghe báo cáo công tác thu ngân sách Nhà nước; kết quả tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án; công tác đầu tư công trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thường trực BCĐ GPMB huyện theo Quyết định số 282 ngày 11/4/2023 của BTV Huyện uỷ; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, TN&MT, NN&PTNT, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban QLDA ĐTXD huyện, Chi cục Thuế khu vực Xuân Thuỷ.

anh tin bai

Đ/c Trịnh Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

         Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thu Ngân sách Nhà nước và GPMB trên địa bàn huyện. Đến ngày 20/5 /2023, Tổng thu nội địa thực hiện: 77 tỷ đồng, đạt 26% so với dự toán tỉnh giao và bằng 111% so với cùng kỳ. Trong đó thu thường xuyên là 42 tỷ đồng, đạt 43% so với dự toán và bằng 80% so với cùng kỳ. Thu tiền cấp quyền sử dụng đất: 35 tỷ đồng, đạt 17% so với dự toán và bằng 188% so với cùng kỳ. So với dự toán tỉnh giao có 07/10 khoản thu đạt khá đó là Thu từ khu vực DNNN,  Thu từ khu vực CTN DV ngoài quốc doanh, Thuế thu nhập cá nhân, Lệ phí trước bạ,  Phí, lệ phí , Thu tiền thuê đất, Thu khác ngân sách. Có 03/10 khoản thu đạt thấp so với dự toán năm đó là Thu sử dụng đất phi nông nghiệp, Thu tiền sử dụng đất, Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản.

         Công tác GPMB thực hiện các dự án được quan tâm triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo GPMB, Hội đồng GPMB huyện, các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đến nay các công trình, dự án trên địa bàn huyện đã được triển khai, thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ, kế hoạch, phục vụ phát triển KT-XH.  Đối với dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đi qua địa bàn huyện. Huyện và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các địa phương có dự án đi qua đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đợt 01, đang trình cấp vốn đượt 02 để chi trả. Đối với khu dân cư, đang rà soát số liệu để ra thông báo thu hồi đất đối với các hộ dân tại xã Xuân Kiên và Xuân Hoà. UBND huyện dự kiến bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp trước ngày 31/5/2023, bàn giao đất khu dân cư trong Quý II/2024. Về việc tái định cư, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết về việc đầu tư Dự án khu tái định cư và khu dân cư tập trung 2 xã Xuân Hoà và Xuân Kiên; rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với đất ở xen kẹt để dự kiến bố trí tái định cư phân tán. Đối với các dự án KDC tập trung đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại 6 xã: Xuân Phương, Xuân Trung, Xuân Vinh, Xuân Hồng, Xuân Hoà, Xuân Kiên và các dự án xây dựng đường trục Hải Hậu, Dự án xây dựng Trung tâm PCCC tại xã Xuân Ninh đang tích cực triển khai các bước công việc theo lộ trình, kế hoạch.

         Tại hội nghị, đại diện Chi Cục thuế, Phòng TN&MT, Ban QLDAĐTXD huyện, đồng chí Vũ Tuấn Dương - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, đồng chí Trần Văn Vỵ - Phó chủ tịch UBND huyện đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác thu ngân sách, GPMB và thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện. Các đồng Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân doanh nghiệp trong việc thu ngân sách, GPMB và mong rằng các cơ quan chuyên môn của tỉnh có cơ chế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ Thu ngân sách và GPMB triển khai các Dự án.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu BTV Huyện uỷ coi công tác thu ngân sách Nhà nước; công tác GPMB các dự án là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do vậy cần tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Định kỳ rà soát, kiểm đếm tiến độ công việc để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. UBND huyện hoàn thiện báo cáo gửi UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án đứng thời gian và bàn giao đất tái định cư cho người dân. Đồng thời có những giải pháp tạm thời khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trong thực hiện GPMB.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

 

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác thu ngân sách, GPMB. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện uỷ chỉ rõ: Đối với nhiệm vụ Thu ngân sách cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về kê khai và nộp thuế. Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu; quan tâm chỉ đạo phát triển SXKD thúc đẩy phát triển kinh tế để có nguồn tăng thu ngân sách. Tăng cường thanh kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế; đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời vào NSNN theo quy định. Xác định nhiệm vụ thu ngân sách, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, địa phương. Tập trung hoàn thiện các thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ tại 16 xã vào cuối quý II, đầu quý III/2023. Ngành Thuế cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan, địa phương trong công tác quản lý thuế và chống thất thu ngân sách.

         Về công tác GPMB và triển khai thực hiện các dự án, đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cấp uỷ Đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác GPMB. Xác định công tácc GPMB là nhiệm vụ trọng tâm và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; kịp thời bàn giao mặt bằng để triển khai các  dự án đảm bảo tiến độ, nhất là đối với các dự án lớn như: Tuyến đường bộ Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; các dự án KDC tập trung. Quan tâm GPMB các dự án đầu tư ngân sách nhà nức như Dự án xây dựng cơ sở sản xuất may xuất khẩu của công ty Sông Hồng tại xã Xuân Hoà; Dự án xây dựng khu dịch vụ thương mại tổng hợp xã Xuân Ninh. Tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết, biểu tiến độ các công việc trong GPMB đối với từng dự án. Triển khai đúng quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục GPMB. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. HĐND-MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp, vận động tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai công tác GPMB các dự án. UBND huyện chỉ đạo các ngành tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục, báo cáo, đề nghị UBND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2023 về việc cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư 2  KDC tập trung xã Xuân Vinh và Xuân Hồng và các dự án KDC tập trung tại các xã Xuân Thành, Xuân Đài, Xuân Tiến, Xuân Bắc. Tập trung chủ đạo thực hiện tiến độ, kế hoạch các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện, đảm bảo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

Thực hiện: PV Đỗ Nguyệt - Trung tâm VH-TT&TT huyện

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 66
  • Hôm nay: 1357
  • Trong tuần: 22 265
  • Tất cả: 5255960

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner