Xã Xuân Vinh thực hiện Đề án Sắp xếp sáp nhập xóm
Lượt xem: 295

    Xã Xuân Vinh có tổng số 20 xóm với 3.901 hộ, 13.016 nhân khẩu. Thời gian qua, các điều kiện về hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã và các xóm đều được đầu tư xây dựng và cải tạo, nâng cấp đảm bảo chất lượng và đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của nhân dân. Đặc biệt là hệ thống đường giao thông, nhà văn hóa xóm và hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo phục vụ cho sinh hoạt của người dân. Trên địa bàn xã có 03 nhà chùa, 02 nhà thờ, 04 đền thờ và nhiều nhà thờ tổ của các dòng họ. Có 2 tôn giáo chính là đạo Phật và đạo Thiên chúa giáo. Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã đều được tổ chức đảm đúng nguyên tắc, đúng pháp luật giữ được các giá trị văn hóa truyền thống, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Đời sống của nhân dân trong xã ngày một nâng cao cả về vật chất và tinh thần, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, kinh tế ngày càng phát triển, đi lên….

    Tuy nhiên, Xuân Vinh là xã thuần nông, quy mô thôn xóm nhỏ, số hộ ít và không tập trung. Đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở các thôn hoạt động không đồng đều, nhiều đầu mối cũng ảnh hưởng nhất định đến chất lượng chỉ đạo điều hành chung của thôn xóm. Từ thực trạng trên cho thấy việc sắp xếp, sáp nhập xóm trên địa bàn xã Xuân Vinh là việc làm cần thiết, khắc phục được sự manh mún, chia cắt trong tổ chức các xóm theo quy mô hiện tại, xây dựng xóm mới có quy mô phù hợp với yêu cầu quản lý. Giảm số lượng xóm sẽ giảm số lượng người làm việc, góp phần giảm chi ngân sách, nâng cao mức đãi ngộ cho người làm việc, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tập trung được nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Kỳ họp chuyên đề HĐND xã thông qua Nghị quyết về sáp nhập thôn xóm

    Ngay sau khi có chủ trương, kế hoạch của trên về thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022, Cấp ủy chính quyền xã Xuân Vinh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo và thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập xóm trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, triển khai tới từng chi bộ, cơ sở xóm đội. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở từng xóm về sự cần thiết, tầm quan trọng, mục đích của việc sáp nhập xóm để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương sáp nhập mà địa phương triển khai. Trên cơ sở bám sát các văn bản hướng dẫn của Huyện ủy, UBND huyện và cơ quan chuyên môn về thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập xóm. Xã Xuân Vinh đã xây dựng Đề án sáp nhập xóm để thành lập các xóm mới trên địa bàn. Theo đề án, sau khi sáp nhập xã Xuân Vinh giảm từ 20 xóm xuống còn 11 xóm, trong đó 2 xóm đủ điều kiện không phải sáp nhập, 1 xóm đặc thù do có địa hình chia cắt phức tạp, biệt lập, có yếu tố khác biệt về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống. Đồng chí Phạm văn Diện, Bí thư chi bộ 2 xã Xuân Vinh cho biết: “Từ khi thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ xóm đã tổ chức 03 buổi họp với ban công tác mặt trận,cuộc họp với các đảng viên và cuộc họp với toàn thể nhân dân trong xóm. Trong triển khai công tác mặt trận, các đồng chí trong chi bộ nhất trí rất cao và về tuyên truyền tại xóm trong cụm dân cư mình sinh sống. Bên cạnh đó người dân cũng đã được nghe tuyên truyền nhiều lần trên đài truyền thanh của xã về chủ trương đường lối chính sách của Đảng về công tác sáp nhập xóm và người dân đã dần dần hiểu về việc cần thiết của  việc sáp nhập xóm. Vì vậy, khi đưa xuống họp dân bàn về công tác sáp nhập xóm, đa số người dân đồng tình ủng hộ. Kết quả lấy ý kiến của cử tri trong xóm về đề án, tỷ lệ người dân đồng ý là trên 98%”. 

Các thôn, xóm tổ chức tuyên truyền và lấy ý kiến nhân dân về sáp nhập thôn, xóm

    Trong quá trình triển khai sáp nhập địa phương gặp một số khó khăn nhất định như thời gian triển khai ngắn, khối lượng công việc nhiều. Tâm lý của một số người dân ngại thay đổi liên quan đến giấy tờ cá nhân cũng như các chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập. Song với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quan điểm triển khai sáp nhập xóm phải được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn, công khai, dân chủ và được sự đồng thuận nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân. Đến nay xã Xuân Vinh đã hoàn thành xong việc lấy ý kiến cử tri tại các xóm với tỷ lệ người dân nhất trí với đề án sáp nhập đạt từ 96-99,6%, có xóm người dân nhất trí 100%. Xã đã tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề của HĐND xã ban hành Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập xóm địa bàn xã Xuân Vinh giai đoạn 2021-2022. Nói về quá trình tuyên truyền người dân thực hiện Đề án, và tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong xóm sau khi sáp nhập các xóm, đồng chí Trần Quốc Hoan, Bí thư chi bộ xóm 17 xã Xuân Vinh cho biết : “Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, do vậy chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong xóm, đến các đoàn viên, hội viên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp không ít những khó khăn như, một số ít đại biểu cử tri còn băn khoăn thắc mắc với sắp xếp của địa phương về nơi sinh hoạt học tập cộng đồng, kinh phí xây dựng nhà văn hóa trung tâm xóm mới vì vậy mà chúng tôi tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các đồng chí đảng viên và người dân trong xóm hiểu rõ khi sáp nhập xóm thường trực Đảng, chính quyền địa phương sẽ từng bước có giải pháp cụ thể để nhân dân hiểu và thực hiện tốt. Mong muốn của nhân dân sau khi sáp nhập xóm mới là việc xây dựng củng cố bộ máy cán bộ ở cơ sở xóm mới, sẽ chọn ra người có sức khỏe, có năng lực và nhiệt tình trách nhiệm với công việc để thực hiện nhiệm vụ ở địa phương ở cơ sở, tích cực thực hiện nhiệm vụ cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, sớm ổn định đời sống tinh thần kinh tế của nhân dân, để nhân dân an tâm tham gia học tập lao động và công tác”

Bà Đoàn Thị Thoa - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã chỉ đạo về công tác sáp nhập thôn xóm trên địa bàn xã

 

    Nói về những giải pháp trong thời gian tới, bà Đoàn Thị Thoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Vinh cho biết thêm: “Để thực hiện thành công đề án sắp xếp sáp nhập xóm của xã Xuân Vinh giai đoạn 2021-2022, thời gian tới đây đảng bộ chính quyền địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt việc quán triệt tuyên truyền trong cấp ủy chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên công chức viên chức người lao động và nhân dân về kết quả lấy ý kiến của cử tri trên địa bàn xã, về kỳ họp chuyên đề của HĐND xã ban hành Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp  sắp nhập xóm. Từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sắp xếp sắp nhập xóm của tỉnh của huyện và của địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy trình của đề án, sớm ổn định tình hình an ninh chính trị của các xóm mới sau khi sáp nhập và cùng Đảng bộ chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Góp phần chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Chỉ đạo và hoàn thiện hồ sơ báo cáo về UBND huyện, để huyện trình UBND tỉnh về Đề án sắp xếp sáp nhập xóm của xã. Triển khai đánh giá rà soát, chỉ đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể tham mưu cho Đảng ủy và ban chỉ đạo về nguồn nhân sự đảm bảo chất lượng, hiệu quả để kiện toàn cấp ủy chi bộ, xóm trưởng, trưởng ban công tác mặt trận xóm và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xóm đảm bảo theo quy định của Điều lệ từng tổ chức và các văn bản pháp luật hiện hành của Trung ương và của tỉnh, của huyện. Tham mưu cho các cấp có thẩm quyền thực hiện các chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm dôi dư sau sắp xếp sáp nhập được thực hiện theo quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh”.

    Với việc tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo của Đảng ủy, công tác điều hành của UBND xã, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các ban ngành đoàn thể cũng như sự ủng hộ của nhân dân, tin tưởng rằng công tác sáp nhập thôn xóm trên địa bàn xã Xuân Vinh sẽ được triển khai hoàn thành sớm. Đây là tiền đề để Xuân Vinhvề đích xã NTM nâng cao và hoàn thành các tiêu chí trong XD xóm NTM kiểu mẫu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện.

 
Thực hiện: Phóng viên Nguyễn Thị Huệ
Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện

Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 953
  • Trong tuần: 16 745
  • Tất cả: 3395728