HĐND xã Xuân Ninh khóa XVII tổ chức thành công kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 133

    HĐND xã Xuân Ninh khóa XVII vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm 2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quyết định một số vấn đề liên quan theo luật định.

 
 

    Kỳ họp thông qua các báo cáo của UBND xã về tình hình KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất; báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo thẩm tra của các Ban KT-XH và Ban pháp chế HĐND xã; báo cáo công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 của UBMTTQVN xã.

    6 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, Song UBND xã Xuân Ninh đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo việc phát triển KT-XH bằng các biện pháp phù hợp cụ thể. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng luật. Các chỉ tiêu KT-XH cơ bản đạt, sản xuất nông nghiệp năng suất lúa đạt cao. Chỉ đạo việc đầu tư kinh phí để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xóm. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, phối hợp với Sở TNMT tiến hành đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính trên địa bàn xã. Trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch điều chỉnh tổng thể xây dựng NTM giai đoạn 2020-2025, Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm từ  2021- 2025. Thực hiện nghiêm Kết luận số 43 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 70 của UBND huyện về tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 42, Hướng dẫn số 1456 của sở TNMT và Kế hoạch số 25 của UBND huyện về lập phương án sử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp; duy trì hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt trên địa bàn xã; hợp đồng với công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Tài nguyên môi trường ETC tiến hành thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc BVTV đợt 1 trên các xứ đồng; Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy chế bảo vệ môi trường về công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư và các Doanh nghiệp SXKD trên địa bàn. Chỉ đạo các HTX SXKD DVNN tổ chức tốt dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trong khu dân cư và  trên các tuyến sông cấp 2 trên địa bàn xã. Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn xã tuy còn gặp khó khăn trong SXKD, do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 song đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng tạo điều kiện cho lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Một số ngành nghề truyền thống được duy trì và phát triển sản xuất. Các cơ sở may gia công, đồ mộc, cơ khí tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. UBND xã tiếp tục phối hợp với Phòng LĐTB&XH, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Xuân Trường, các doanh nghiệp mở các lớp dạy nghề cơ khí, cắt may công nghiệp cho người lao động.

    Các hoạt động văn hóa – xã hội được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội của xã 6 tháng đầu năm 2021. Tình hình An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội – An ninh nông thôn được giữ vững.

    Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND xã cũng đã thông qua các Nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

 
Thực hiện: HĐND xã Xuân Ninh

Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 744
  • Trong tuần: 16 536
  • Tất cả: 3395519