image banner
Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 192

Thực hiện Quyết định số 229-QĐ/HU ngày 01/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; trong các ngày 18, 22-23/8/2022, 03 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 09 đảng ủy cơ sở.

anh tin bai

Đoàn kiểm tra số 01 do đồng chí Bùi Văn Hảo - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra 03 đơn vị, gồm: Đảng ủy xã Xuân Phong, Đảng ủy xã Xuân Thành và Đảng ủy Giáo dục & Đào tạo huyện.

anh tin bai

Đoàn kiểm tra số 02 do đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra 03 đơn vị, gồm: Đảng ủy xã Xuân Hòa, Đảng ủy xã Xuân Phú và Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện.

anh tin bai

Đoàn kiểm tra số 03 do đồng chí Đặng Ngọc Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra 03 đơn vị, gồm: Đảng ủy xã Xuân Ngọc, Đảng ủy xã Xuân Phương và Đảng ủy Công an huyện.

Sau các buổi làm việc nghiêm túc, dân chủ, khách quan, các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy đã có một số đánh giá nhanh, khái quát như sau:

1. Cấp ủy các địa phương, đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và  tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt cao, tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc. Hình thức học tập đa dạng, bao gồm cả trực tuyến và trực tiếp, linh hoạt thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Sau hội nghị học tập, quán triệt, các địa phương, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.

2. Các địa phương, đơn vị được kiểm tra đã chủ động xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và hàng năm. Hầu hết các đơn vị đã tiến hành từ 02 đến 03 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc đảm bảo đúng quy trình, có hồ sơ lưu trữ và trên cơ sở gắn với chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, một số đơn vị đã nghiêm túc xem xét kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật bằng nhiều hình thức khác nhau đối với các đảng viên vi phạm chủ trương, chính sách, pháp luật.

3. Trên cơ sở mục tiêu, quan điểm và phương hướng chỉ đạo của từng nghị quyết, các địa phương, đơn vị được kiểm tra đã xây dựng hệ thống chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chuyên môn của ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong nhiệm kỳ. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đảm bảo, một số chỉ tiêu đã đạt yêu cầu và các chỉ tiêu nhiệm kỳ có tính khả quan cao.

4. Vai trò tập hợp Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội của các đoàn thể chính trị - xã hội tại các địa phương, đơn vị được kiểm tra đã được phát huy có hiệu quả. Thông qua đó, nghị quyết đại hội, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từng bước đi vào cuộc sống của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đặc biệt là các nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

5. Tuy nhiên, trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết vẫn tồn tại một số hạn chế như: một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tham gia đầy đủ các buổi học nghị quyết, chưa nghiêm túc trong nghiên cứu và học tập; vai trò của cấp ủy ở các chi bộ nông thôn chưa được thể hiện và phát huy hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết của các địa phương, đơn vị chưa có trọng tâm, trọng điểm, có biểu hiện hình thức; một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ của các đơn vị chưa sát với điều kiện thực tiễn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và cần phải điều chỉnh do tác động của tình hình chung.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục nghiên cứu hồ sơ, đánh giá cụ thể những kết quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và đưa ra kết luận. Chỉ đạo rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục những hạn chế tồn tại. Bên cạnh đó, sẽ tiến hành kiểm tra đối với các địa phương, đơn vị khác khi cần thiết và trong thời gian phù hợp./.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 2687
  • Trong tuần: 22 268
  • Tất cả: 4041823