image banner
Huyện Xuân Trường tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn năm 2022
Lượt xem: 279

Sáng 13/8/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện và các trường THPT trên địa bàn tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Dự, chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đ/c Bùi Văn Hảo - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện; lãnh đạo các nhà trường và trên 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, Tiểu học, THCS, THPT tại 71 điểm cầu trên địa bàn huyện.

Lớp Bồi dưỡng đã được thông tin về các chuyên đề: Một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 7 tháng đầu năm 2022 và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới; Một số nội dung và điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dự, phát biểu chỉ đạo và truyền đạt một số nội dung

Phát biểu chỉ đạo Lớp bồi dưỡng, đ/c Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; vai trò, vị trí của ngành giáo dục trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Và sự quan tâm của cấp uỷ các cấp từ huyện đến cơ sở đối với cán bộ, giáo viên ngành giáo dục. Đồng thời, đ/c cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế tồn tại trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và việc thực hiện một số nhiệm vụ của ngành giáo dục huyện nhà.

anh tin bai

Đ/c Vũ Ngọc Hoá - Báo cáo viên TW, Trưởng phòng công tác Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ truyền đạt một số nội dung 

Cũng trong khuôn khổ chương trình Lớp bồi dưỡng, cán bộ quản lý, giáo viên các trường học được nghe đ/c Vũ Ngọc Hoá - Báo cáo viên TW, Trưởng phòng công tác Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ truyền đạt một số nội dung và điểm mới trong các nghị quyết hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đó là: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Bên cạnh đó, đồng chí Báo cáo viên TW thông tin một số nội dung cốt lõi chuyên đề của tỉnh về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Với chuyên đề này, giảng viên tập trung phân tích nội dung như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; Học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Chương trình bồi dưỡng chính trị bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhiều kiến thức quan trọng về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực, cung cấp các thông tin về một số vấn đề mang tính thời sự; nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục huyện nhà. Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuân Trường./.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 327
  • Trong tuần: 21 404
  • Tất cả: 5022356

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner