Tổng số: 76
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
25-KH/HU 08/10/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
Lượt xem: 75
Tải về 3
27-KH/HU 08/10/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
Lượt xem: 34
Tải về 0
26-KH/HU 07/10/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2021
Lượt xem: 81
Tải về 10
24-KH/HU 27/09/2021 Kế hoạch tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 70
Tải về 9
23-KH/HU 17/09/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị sô 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Lượt xem: 146
Tải về 29
20-KH/HU 23/08/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 122
Tải về 13
21-KH/HU 23/08/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 106
Tải về 24
22-KH/HU 23/08/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoan 2021-2025"
Lượt xem: 97
Tải về 14
19-KH/HU 17/08/2021 Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 05 (giai đoạn 2016-2020) và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên
Lượt xem: 124
Tải về 17
18-KH/HU 12/08/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay
Lượt xem: 172
Tải về 16
12345678