Tổng số: 64
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15-KH/HU 19/07/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 65
Tải về 8
13-KH/HU 02/06/2021 V/v tổ chức Hội thị báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 82
Tải về 11
12-KH/HU 27/05/2021 V/v tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Lượt xem: 148
Tải về 16
10-KH/HU 21/05/2021 v/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI- năm 2021
Lượt xem: 58
Tải về 5
09-KH/HU 17/05/2021 V/v thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản năm 2021 (14h00, ngày 24/5/2021)
Lượt xem: 52
Tải về 4
08-KH/HU 24/03/2021 V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Lượt xem: 159
Tải về 14
07-KH/HU 22/03/2021 Kế hoạch tổ chức hội nghị gặp mặt Đảng viên Công giáo năm 2021
Lượt xem: 159
Tải về 18
01-KH/BCĐ 08/02/2021 Kế hoạch về triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 177
Tải về 25
05-KH/HU 19/11/2020 V/v quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xuân Trường lần thứ XXIV
Lượt xem: 208
Tải về 17
04-KH/HU 30/10/2020 Kế hoạch về việc đi thăm, chúc mừng ngày hội đại đoàn kết năm 2020
Lượt xem: 193
Tải về 24
1234567