Tổng số: 1267
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
448/UBND-YT 15/08/2022 Về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng vắc xin Covid-19
Lượt xem: 15
Tải về
433/UBND-NHCS 09/08/2022 V/v hỗ trợ lãi suất theo Nghị định sô 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 26
Tải về
928/UBND-KT&HT 31/12/2021 V/v tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện
Lượt xem: 23
Tải về
419/UBND-KTHT 03/08/2022 v/v thực hiện rà soát, xây dựng quy trình ISO nội bộ, bổ sung các quy trình, nâng cao chất lượng HTQLCL ISO 9001:2015
Lượt xem: 36
Tải về
418/UBND-NV 03/08/2022 v/v xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm
Lượt xem: 54
Tải về
410/UBND-YT 29/07/2022 V/v rà soát, tổng hợp đối tượng trong diện tiêm vắc xin phòng COVID-19
Lượt xem: 26
Tải về
406/UBND-VP 28/07/2022 V/v đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
Lượt xem: 45
Tải về
404/UBND-YT 26/07/2022 v/v tiếp tục tăng cường phòng,chống dịch bệnh và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
Lượt xem: 40
Tải về
393/UBND-TP 22/07/2022 v/v báo cáo tổng kết việc thi hành Luật PBGDPL
Lượt xem: 48
Tải về
372/UBND-TCKH 11/07/2022 V/v tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị
Lượt xem: 49
Tải về
12345678910...