Tổng số: 268
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
246/UBND-VP 11/06/2021 v/v không tụ tập xem bóng đá để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (đính kèm CV UBND tỉnh)
Lượt xem: 45
Tải về 3
214/UBND-VP 28/05/2021 v/v điều chỉnh hình thức ôn tập trực tuyến sang ôn tập trực tiếp cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT.
Lượt xem: 54
Tải về 1
207/UBND-VP 24/05/2021 v/v đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử và nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 16
Tải về 0
279/UBND-VP7 19/05/2021 V/v tra cứu các Thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 43
Tải về 5
189/UBND-VP 14/05/2021 về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 77/TB-UBND ngày 14/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 104
Tải về 20
02/TB-VP 11/05/2021 v/v làm CCCD cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
Lượt xem: 74
Tải về 7
172/UBND-VP 29/04/2021 v/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5
Lượt xem: 110
Tải về 2
3885/QĐ-UBND 23/04/2021 v/v kiện toàn đầu mối cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ KSTTHC cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện
Lượt xem: 49
Tải về 5
44/UBND-VP2 19/04/2021 v/v khai thác, thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ sau khi được kiện toàn
Lượt xem: 45
Tải về 2
805/QĐ-UBND 15/04/2021 v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 63
Tải về 8
12345678910...