Tổng số: 169
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/NQ-TTHĐND 23/07/2021 v/v Xác nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 22
Tải về 0
05/HĐND-VP 19/07/2021 V/v chuẩn bị một số nội dung phục vụ kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện
Lượt xem: 75
Tải về 5
317/UBND-VP 19/07/2021 v/v chỉ đạo tham mưu trả lời kiến nghị ý kiến của cử tri
Lượt xem: 61
Tải về 4
12/NQ-HĐND 06/07/2021 V/v thành lập Tổ đại biểu HĐND huyện và cử Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đính kèm danh sách)
Lượt xem: 116
Tải về 7
22/QĐ-HĐND 06/07/2021 v/v triệu tập kỳ họp thứ hai - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 109
Tải về 4
10/NQ-TTHĐND 05/07/2021 V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban pháp chế của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 103
Tải về 6
11/NQ-TTHĐND 05/07/2021 v/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban KT-XH HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 99
Tải về 6
02/KH-HĐND 05/07/2021 v/v tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, huyện với đại biểu cử tri trước kỳ họp thứ 2
Lượt xem: 63
Tải về 5
01/TB-HĐND 05/07/2021 về kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 58
Tải về 6
02/TB-HĐND 05/07/2021 v/v dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 100
Tải về 0
12345678910...