Tổng số: 197
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/TB-BPC 08/10/2021 về lịch giám sát chuyên đề "Công tác quản lý đối tượng tạm giữ, tạm giam, phạm nhân tại nhà tạm giữ Công an huyện Xuân Trường"
Lượt xem: 31
Tải về 4
08/TB-HĐND 07/10/2021 về Lịch tiếp công dân quý IV/2021 của đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 30
Tải về 1
07/TB-HĐND 05/10/2021 về Kết quả kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 32
Tải về 4
22/NQ-HĐND 01/10/2021 v/v phê chuẩn chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Đền liệt sỹ huyện Xuân Trường
Lượt xem: 18
Tải về 1
21/NQ-HĐND 01/10/2021 V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn cấp quyền sử dụng đất và nguồn khu đô thị thị trấn Xuân Trường
Lượt xem: 41
Tải về 2
20/NQ-HĐND 01/10/2021 V/v phê chuẩn phương án sử dụng kinh phí đã cắt giảm tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 để bổ sung vào dự phòng ngân sách huyện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 38
Tải về 3
19/NQ-HĐND 01/10/2021 V/v phê chuẩn phương án sử dụng kinh phí đã cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2020 để bổ sung nguồn thực hiện chi đầu tư XDCB
Lượt xem: 45
Tải về 5
DT 29/09/2021 Dự thảo các Nghị quyết kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 67
Tải về 4
09/HĐND-VP 28/09/2021 V/v hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp chuyên đề
Lượt xem: 99
Tải về 23
08/HĐND-VP 27/09/2021 v/v thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 30
Tải về 2
12345678910...