Tổng số: 616
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
546/UBND-TCKH 23/09/2021 v/v xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn cấp đất NS huyện (đính kèm biểu mẫu)
Lượt xem: 38
Tải về 0
5600/QĐ-UBND 09/09/2021 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thu Quỹ phòng chống thiên tai huyện Xuân Trường
Lượt xem: 118
Tải về 16
387/UBND-TCKH 13/08/2021 v/v Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2022-2024
Lượt xem: 97
Tải về 16
381/UBND-VP 12/08/2021 v/v xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy
Lượt xem: 62
Tải về 27
351/UBND-TCKH 02/08/2021 v/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (Đính kèm biểu liên quan)
Lượt xem: 91
Tải về 5
333/UBND-TCKH 26/07/2021 v/v báo cáo quyết toán kinh phí bầu cử năm 2021 (Đính kèm mẫu BC)
Lượt xem: 100
Tải về 1
194/UBND-TCKH 17/05/2021 v/v đôn đốc thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai (Đính kèm danh sách)
Lượt xem: 131
Tải về 4
88/TB-UBND 12/04/2021 v/v phân công nhiệm vụ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ
Lượt xem: 122
Tải về 7
1519/QĐ-UBND 05/03/2021 về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2020 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 45
Tải về 0
1520/QĐ-UBND 05/03/2021 v/v công khai số liệu tình hình phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành năm 2020 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 44
Tải về 1
12345678910...