Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05-TT/HU 15/09/2021 Thông tri v/v lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 51
Tải về 11
04-TT/HU 05/07/2021 v/v lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 65
Tải về 8
01-TT/HU 06/10/2020 Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội phụ nữ cơ sở và Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 196
Tải về 13
18-TT/HU 02/01/2020 Thông tri v/v tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và đón Xuân Canh Tý 2020
Lượt xem: 205
Tải về 8
16-TT/HU 11/12/2018 Thông tri v/v lãnh đạo Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024
Lượt xem: 463
Tải về 66
15-TT/HU 29/08/2018 Thông tri v/v tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VI
Lượt xem: 462
Tải về 13
14-TT/HU 26/04/2018 Thông tri của BTV Huyện uỷ về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024
Lượt xem: 438
Tải về 45
04-TT/HU 25/11/2015 Thông tri số 04-TT/HU ngày 25/11/2015 V/v lãnh đạo Đại hội Hội cựu thanh niên xung phong các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 506
Tải về 7
03-TT/HU 10/11/2015 Thông tri số 03-TT/HU ngày 10/11/2015 V/v lãnh đạo Đại hội phụ nữ cơ sở và Đại hội đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 422
Tải về 4