Sao lục Công văn số 380-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định v/v gửi tài liệu nghiên cứu, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư
Số ký hiệu văn bản 248-BS/HU
Ngày ban hành 02/06/2022
Ngày hiệu lực 02/06/2022
Trích yếu nội dung Sao lục Công văn số 380-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định v/v gửi tài liệu nghiên cứu, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư
Hình thức văn bản Sao lục huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm BS248.signed.pdf