Sao lục Thông báo số 534-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy sau khi kiểm tra các công trình đề điều, công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương năm 2022
Số ký hiệu văn bản 252-BS/HU
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung Sao lục Thông báo số 534-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy sau khi kiểm tra các công trình đề điều, công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương năm 2022
Hình thức văn bản Sao lục huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm BS252.signed.pdf