image banner
Loại văn bản
v/v Tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, thị trấn năm 2022
Số ký hiệu văn bản 61/KH-UBND
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung v/v Tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, thị trấn năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm KH_61_UBND.pdf