v/v kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 02/KH-TP
Ngày ban hành 24/06/2022
Ngày hiệu lực 24/06/2022
Trích yếu nội dung v/v kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022.pdf