Chương trình hành động của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII)
Số ký hiệu văn bản 14-CTr/HU
Ngày ban hành 29/06/2022
Ngày hiệu lực 29/06/2022
Trích yếu nội dung Chương trình hành động của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII)
Hình thức văn bản Chương trình huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm CTr14.signed.pdf