v/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP
Số ký hiệu văn bản 1152/SLĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 22/06/2022
Ngày hiệu lực 22/06/2022
Trích yếu nội dung v/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP
Hình thức văn bản Văn bản của Sở, ngành
Lĩnh vực Lao động Thương Binh và Xã Hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_SLĐTBXH.pdf