Sao lục Công văn số 688-CV/TU v/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh
Số ký hiệu văn bản 263-BS/HU
Ngày ban hành 26/07/2022
Ngày hiệu lực 26/07/2022
Trích yếu nội dung Sao lục Công văn số 688-CV/TU v/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh
Hình thức văn bản Sao lục Huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm BS263.signed.pdf