v/v Triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Số ký hiệu văn bản 75/KH-UBND
Ngày ban hành 09/08/2022
Ngày hiệu lực 09/08/2022
Trích yếu nội dung v/v Triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm KH_75_UBND.pdf