Sao lục Chỉ thị số 11-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"
Số ký hiệu văn bản 268-BS/HU
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Trích yếu nội dung Sao lục Chỉ thị số 11-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"
Hình thức văn bản Sao lục Huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm BS268.signed.pdf