v/v giao thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Số ký hiệu văn bản 3774/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2022
Ngày hiệu lực 20/09/2022
Trích yếu nội dung v/v giao thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Lĩnh vực Lao động Thương Binh và Xã Hội
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm QD_3774_UBND.pdf