image banner
Loại văn bản
v/v đẩy mạnh vận động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện
Số ký hiệu văn bản 03-CV/BVĐ
Ngày ban hành 23/09/2022
Ngày hiệu lực 23/09/2022
Trích yếu nội dung v/v đẩy mạnh vận động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện
Hình thức văn bản Văn bản của Ban chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Hội đồng
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ban chỉ đạo
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm CV_03_BCĐ.pdf