image banner
Loại văn bản
v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
Số ký hiệu văn bản 90/KH-UBND
Ngày ban hành 23/09/2022
Ngày hiệu lực 23/09/2022
Trích yếu nội dung v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm KH_90_UBND.pdf