image banner
Loại văn bản
về mẫu chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó tổ đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 29/TB-HĐND
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 10/10/2022
Trích yếu nội dung về mẫu chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó tổ đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Đỗ Văn Minh
Tài liệu đính kèm TB_29_HDND.pdf