image banner
Loại văn bản
v/v khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023
Số ký hiệu văn bản 109/KH-HĐNVQS
Ngày ban hành 12/10/2022
Ngày hiệu lực 12/10/2022
Trích yếu nội dung v/v khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản của Ban chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Hội đồng
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm KH_109_HDNVQS.pdf
LỊCH KHÁM SỨC KHỎE 2023.pdf