image banner
Loại văn bản
v/v nhập số liệu trên Hệ thống báo cáo của tỉnh
Số ký hiệu văn bản 769/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 14/10/2022
Ngày hiệu lực 14/10/2022
Trích yếu nội dung v/v nhập số liệu trên Hệ thống báo cáo của tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản của Sở, ngành
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Cong van trien khai nhập số liệu he thong BC tỉnh.pdf