image banner
Loại văn bản
v/v tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn huyện Xuân Trường
Số ký hiệu văn bản 111/KH-BCĐ
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung v/v tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn huyện Xuân Trường
Hình thức văn bản Văn bản của Ban chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Hội đồng
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm KH_111_BCĐ.pdf
3 bang TK tong KT (07.10).xlsx
DM_Phu luc 1 Mau bao cao.doc
mẫu Phụ lục IV.xlsx